E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1024 Viewed462 Downloaded

The Results Of Active Management Of Labor In Nulliparous Pregnants
Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):125-31

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Nullipar gebelerde aktif doğum yaklaşımının etkilerini incelemek. Bu yaklaşım, doğum eyleminin kesin tanısı erken amniotomi, doğum eyleminin yavaş ilerleyişinin erken olarak saptanması ve yüksek dozda oksitosin kullamını ihtiva eder. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA. Materyel ve Metod: 1 Haziran 1993'den 1 Eylül 1994'e kadar olan sürede 714 nullipar gebede aktif doğum yaklaşımı uygulandı. Olguların tamamı termde, spontan doğum eylemindeki distresi bulunmayan, verteks prezentasyonunda tek fetusa sahipti. Aktif doğum yaklaşımı grubunun sonuçları, 1 Ekim 1991 ile 15 Temmuz 1992 arasında doğum yapmış benzer özelliklere sahip 708 nullipar olgudan oluşan kontrol grubunun sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Sezaryen oranı, aktif yaklaşım grubunda %7 iken kontrol grubunda %14.7 idi (p< 0.005). Sezaryen oranındaki azalma esas olarak %19'dan %7.3'e düşen distosi sıklığındaki azalmaya bağlıydı (p< 0.005). Buna ek olarak aktif yaklaşım grubunda operatif vajinal doğum oranı ise %76.3'den %88.7'ye çıktı (p< 0.005). Aktif yaklaşım grubunda maternal ve neonatal morbidite ve mortalitede artış izlenmedi. Sonuç: Nullipar olgularda aktif doğum eylemi yaklaşımı sezaryen ve operatif vajinal doğum oranlarını ve doğum eylemi süresini, perinatal mortalite ve morbiditeyi arttırmadan, belirgin derecede azaltmaktadır.
ABSTRACT
Objective: To examine the effect of active management of labor in nulliparous women. This approach involves the accurate diagnosis of labor, early amniotomy, early diagnosis of slow progress in labor and the use of higher than usual doses of oxytosin. Instution: Gülhane Schooll of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, ANKARA. Material and Methods: From June 1993 to Semptember 1, 1994 active management of labor was carried out on 714 nulliparous women. All of them were in spontaneous labor, at term gestation with a single fetus in vertex presentation with ahistorical control group of 708 similar nulliparaous women delivered between October 1, 1991 and July 15,1992. Results: The cesarean section rate was 7% in the active management group as compared with 14.7 in the control group (p< 0.005). In addition operative vaginal delivery rate dropped to 7.3% from 19% (p< 0.005), spontaneous vaginal delivery rate increased to 88.7% from 76.3% (p> 0.005) in the active management group. The duration of labor more than 12 hours was 6.2% as compared with 13.2% in the control group (p< 0.005). There was no increase in maternal or neonatal morbidity or mortality in the active management group. Conclusion: Active management of labor in nulliparous women reduced the cesarean section, the operative vaginal deliveres and duration of labor significantly, with no increase in perinatal morbidity or mortality.