E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1053 Viewed339 Downloaded

Obstetrik ile İlgili Sorunlan Bulunan Annelerin Serumunda ve Bebeklerinin Kordon Serumlarında EIisa ile HSV-2 lgG ve lgM Antikorlannın Araştınlması
Obstetrik ile İlgili Sorunlan Bulunan Annelerin Serumunda ve Bebeklerinin Kordon Serumlarında EIisa ile HSV-2 lgG ve lgM Antikorlannın Araştınlması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(4):210-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Prematüre (14), postmatür (1) ve intrauterin gelişme geriliği olan (1) veya ölü (17) ve anomalili (14) doğan, gebeliği abortusla sonuçlanan (26) toplam 73 anne-bebek ikilisinin serumlarında, elisa ile HSV-2 IgG ve IgM aranması ve karşılıklı olarak sonuçların irdelenmesi. Çalışmanın yapıldığı yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Materyal ve Metod: Bu çalışmada doğum ağrılarının başlaması veya düşük yapma nedeniyle başvuran, değişik yaş gruplarından 73 anne ve 73 kordon serumunda elisa ile, HSV-2 IgG ve IgM antikorları aranmıştır. Bu amaçla HSV-2 IgG ve IgM elisa test kitleri kullanılmış ve deneyler test kitlerinin önerilerine göre yapılmıştır. Bulgular: Bu annelerde 65/73 (%89.04) oranında HSV-2 IgG ve 6/73 (%8.22) oranında HSV-2 IgM seropozitivitesi saptanmıştır. Kordon serumlarında ise bu oranlar 65/73 (%89.04) ve 2/73 (%2.74) şeklinde belirlenmiştir. Sonuç: Abortus yapan iki annede ve düşük materyalinde HSV-2 IgM seropozitivitesi, bu patolojilerdeki HSV-2 etkinliği ile açıklanmış ve 4 annede de HSV-2 IgM varlığı, aktif infeksiyon bulgusu olarak not edilmiştir. HSV-2 IgG ve IgM dağılımı, değişik yaş gruplarında incelenmiş ve antikor varlığı-yaş grubu arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Bu arada HSV-2 IgG'nin plasenter geçişinin tam olduğu belirlenmiştir.
ABSTRACT
Objective: To investigate HSV-2 IgG and IgM with elisa in sera of 73 mothers whose pregnancies have been resulted with prematurity (14), postmaturity (1), intrauterin immaturity (1), stillbirth (17), congenital anomaly (14) and abortus (26) and in sera of their babies' cord. Institition: Ankara University Medical School, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. Material and Method: In this study we have investigated HSV-2 IgG and IgM antibody with elisa in the sera of 73 mothers who had delivery pain and spontan abortus and their babies cord sera. For this purpose HSV-2 IgG and IgM elisa test kits are used. Findings: In mother the ratio of seropositivity of HSV-2 IgG was found 65/73 (89.04%) and the ratio of seropositivity of HSV-2 IgM was found 6/73 (8.22%), in babies' cord sera, the ratio of seropositivity was found 65/73 (89.04%) and 2/73 (2.74%), respectively. Results: The seropositivity of HSV-2 IgM in sera of 2 mothers whose pregnancies resulted with abortus and their fetus was explained with the effect of HSV-2 in the pathology. The presence of HSV-2 IgM in the sera of 4 mothers has shown active infection. The distribution of HSV-2 IgM and IgG has been investigated at the different age groups and from the point of presence of antibodies there was no significant difference between age groups. Meanwhile it was determined that HSV-2 IgG passes through the placenta entirely.