E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1419 Viewed405 Downloaded

The Effect Of Maternal Hydration To Amniotic Fluid Index In Oligohydramnios
Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sıvı İndeksinde Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):134-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Oligohidramnioslu gebelerde maternal oral hidrasyonun amniotik sıvı indeksine etkisini saptamak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilem Dalı, Ankara. Materyel ve Metod Oligohidramninoslu 20 gebe araştırıldı. İlk 24 saatlik gözlem evresinde her olgudan istirahat etmesi ve günlük olağan sıvı alımlarını kaydetmesi istendi. Gözlem evresinin sonunda her olguya iki saat içerisinde iki litre su içirildi. Hidrasyondan hemen önce ve dört saat sonra Amniotik sıvı indeksleri ölçüldü. Hidrasyondan sonraki 24 saat süresince yine her olgudan istirahate ve aldıkları sıvıları kaydetmeye devam etmeleri istendi. Daha sonra amniotik sıvı indeksleri tekrar değerlendirildi. Bulgular: Hidrasyon sonrası amniotik indeksi hidrasyon öncesine göre belirgin derecede fazla idi (3.5 cm'e karşılık 5.1 cm; p< 0.05). Amniotik sıvı indeksinde artışa karşın her bir olgudaki ortalama aminoitik sıvı indeksi gestasyonel yaşa uygun normal değerlerden daha azdı (< 5 persantil). Hidrasyondan 24 saat sonraki amniotik sıvı indeksi ise hidrasyon öcesi değerlere benzemekteydi. Sonuç: Maternal oral hidrasyon oligohidramnioslu gebelerde amniotik sıvı indeksini artırmakla birlikte bu artış hastanın gestasyonel yaşına göre olması gereken değerlerin altında olmakta ve 24 saat içinde hidrasyon öncesi düzeylere dönmektedir.
ABSTRACT
Objective: To determine the effect of maternal oral hydration on the amniotic fluid index in pregnant women with oligohydramnios. Institution: Gülhane Military Academy of Medicine and Faculty of Medicine Department of Obstetric and Gynecology, Ankara Turkey. Material and Methods: Twenty pregnant women with oligohydramnios were investigated. In the first 24 hours observation period each patient was instructed to rest and to drink their usual amount of fluid intake by recording. At the end of the observation period each patient was instructed to drink two liters of water within two hours. Amniotic fluid indexes were assesed just before and four hours after hydration. During 24 hours period after oral hydration each patient continued resting and recording their usual amount of fluid intake, then Amniotic indexes were assesed again. Results: The mean post-hydration amniotic fluid index was significantly greater than pre-hydration amniotic fluid index (5.1 versus 3.8 cm; p< 0.05). Despite the increase in amniotic fluid index, mean amniotic fluid index was lesser than normal amniotic fluid index for the each patient's gestational age (<5 percantil). The mean amnioitc fluid index obtained 24 hours after oral hydration was similar with prehydration results. Conclusion: Although maternal oral hydration increases amniotic fluid index in women with oligohydramnios, this increase is inadequate according to patients gestational age and dimished to its pre-hydration level within 24 hours.