E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
957 Viewed1814 Downloaded

Ovarian Cancer Screening
Over Kanseri Taraması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(3):274-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Över kanserleri kadın genital kanserleri içinde, görülme sıklığı bakımından endometrium ve serviks kanserlerinden sonra üçüncü sırayı almasına rağmen en kötü prognoza sahiptir. Hastaların çoğunluğu ileri evrede teşhis edilmekte, sonuç hekim ve hasta için tam bir hayal kırıklığı olmaktadır, ileri evre över kanserlerinin tedavisi ile uğraşan hekim çaresizlik içinde iken hasta bezdirici tedavi yöntemleri ve semptomlarla kaybedilmektedir. Bu kompleks malignitenin tanı konulduğunda %75i ileri evre olduğundan prognozu oldukça kötüdür. Bu nedenle bir tarama yönteminin olup olmadığı zihinleri işgal eden bir soru olarak karşımızda durmaktadır (1,2). Bu makalede modern ilmin geliştirdiği tarama testlerinin değeri ve epitelial över kanserlerinin epidemiyolojik olarak taranabilirlik kriterleri tartışılacaktır.