E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2502 Viewed946 Downloaded

Paramyotonia Congenita and Pregnancy:A Case Report
Paramyotoni Konjenita Ve Gebelik: Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):279-81

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Paramyotoni konjenita tanılı bir gebede doğum şeklinin gözden geçirilmesi.Çalışmanın Yapıldığı Yer: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABDOlgu Sunumu: Paramyotoni konjenita tanısı alan 30 yaşındaki bir gebe gebeliğinin 28. haftasında kliniğimize başvurdu. O beş yıl önce zor bir vajinal doğum yapmıştı ve ilk çocuğu serebral palsiye sahipti. Hasta doğuma kadar yakın izlendikten sonra epidural anestezi altında sezaryen uygulandı.Sonuç: Literatürü gözden geçirdikten sonra paramyotoni konjenitanın nadir bir durum olduğunu ve böyle gebelere rejyonel anestezi altında sezaryen uygulanmasının tercih edilebileceğini öne sürüyoruz.
ABSTRACT
Objective: To review of the delivery form in a pregnant who has paramyotonia congenita that is a rare state.Institution: Trakya University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.Case Report: A 30-year-old pregnant with paramyotonia congenita was admitted to our clinic at 28 weeksgestation. She was difficulty delivered from vaginal route the five years ago. Her first child had the cerebral palsy. The cesarean section under the epidural anaesthesia was performed, after the patient had been closely followed by the delivery.Conclusion: We suggest that the paramyotonia congenita is a rare state and the cesarean section under the regional anaesthesia may be preferred to such pregnants, after we review the literature.