E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
852 Viewed360 Downloaded

Pelvic Spleen (A Case Report)
Pelvik Dalak (Vaka Takdimi)

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(4):328-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Dalağın normal anatomik lokalizasyonu olan sol üst kadran dışında olması çok nadir görülen bir olaydır. Eraklis ve Filler yaptıkları 1413 splenektomi vakasının dördünde bu durumu tesbit etmişlerdir(l). Pugh ise yaptığı çalışmada 1/10000 oranında rastlandığını bildirmiştir^). Bu durum gezici dalak, ektopik dalak, splenik ptosis zen dalak ve aberan dalak olarak da adlandırılır. Pelvik dalak vakalarıyla birlikte üriner sistem anomalilerine de sıklıkla rastlanmaktadır(3,4).