E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1491 Viewed1169 Downloaded

Pleural Endometriosis: Case Report
Plevral Endometriyozis

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(1):58-61

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Yirmi dokuz yaşında özellikle menstrüel siklusun başlangıç günlerinde belirginleşen ve son 5 aydır şiddeti gittikçe artarak sırta vuran sağ yan ağrısı, nefes darlığı ve kuru öksürük olan 7 yıllık primer infertil kadın hastanın SB Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğinde yapılan fizik muayenesinde sağ akciğer kaidesinde solunum seslerinde azalma saptandı. Çekilen akciğer grafisinde saptanan sağ torakal plörezi, tomografi ile doğrulandı. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile torakosentez ve plevral biyopsi işlemi sonunda patolojik tanı torasik endometriyozis olarak kesinleşen olgu tetkik ve tedavi edilmek üzere ünitemize refere edildi. Klinik ve radyolojik olarak torasik endometriyozis tanısı konulan 7 yıllık infertilite olgusunda pelvik laparoskopik gözlemde pelvik endometriyozis komponentinin de olaya eşlik ettiği görüldü. Gonadotropin-salgılatıcı hormon analoğu ile 6 aylık tedavi sonrası in vitro fertilizasyon için değerlendirilmek üzere takibe alındı.
ABSTRACT
A 29-years-old female patient with primary infertility since 7 years had a right sided pain spreading to back and appearing at the beginning days of menstruel cycle. Severity of pain was increasing since last 5 months. She also had dyspnea and nonproductive cough. Physical examination of patient in Dr. Suat Seren Education and Research Hospital of Chest Diseases and Surgery showed a reduction of breath sounds at the basis of right lung. We found thoracic pleurisy at right side with PA lung graphy. This finding was confirmed with computed tomography. At the end of processes, thoracosynthesis with video-assisted thoracoscopic surgery and pleural biopsy, definite pathologic diagnosis was made as thoracic endometriosis. The patient was referred to our clinic for examination and treatment. Clinical and radiological diagnosis of patient with primary infertility since 7 years was made as thoracic endometriosis. In addition, pelvic endometriosis also found with pelvic laparoscopy. The patient, after 6 months medical treatment with Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH). was pursued to evaluate for in vitro fertilization.