E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
3285 Viewed1132 Downloaded

The Nomogram Of Fetal Crown-Rump Length For 11-14 Weeks In Our Population
Populasyonumuzda 11-14. Hafta Fetal Baş-Popo Mesafesi Nomogramı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(6):304-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Türk populasyonunda gebeliğin 11-14 haftalarında fetal baş-popo mesafesi nomogramlarını oluşturmak. Gereç ve Yöntemler: İlk üç-ay tarama testi uygulanmış gebelerin verileri gözden geçirildi. Son adet tarihi kesin olarak bilinen ve termde doğum yapmış 877 komplikasyonsuz gebelik çalışma için seçildi. Bulgular: Baş-popo mesafesinin (BPM) medyan değeri sırasıyla; 11. gebelik haftasında 43.5 mm, 12. gebelik haftasında 58 mm, 13. gebelik haftasında 72.8 mm ve 14. gebelik haftasında 76 mm bulundu. Gestasyonel yaşla BPM arasındaki ilişki incelendiğinde BPM'nin 11. haftadan 14. haftaya kadar eksponansiyel olarak arttığı ve eksponansiyel regresyon modelinin veri analizinde en uygun model olduğu belirlendi. Sonuç: BPM nomogramlarımız, ülkemiz populasyonu için ultrasonla gebelik yaşının belirlenmesi ve fetal büyümeyle ilişkili sorunların değerlendirilmesinde kullanılabilir.
ABSTRACT
Objective: To develop fetal crown-rump length (CRL) nomogram between 11 and 14th weeks of pregnancy in our population. Material and Methods: Records of pregnancies examined for first trimester screening, were reviewed. Uncomplicated 877 pregnancies which had an accurate last menstrual period date and delivered at term were selected for the study. Results: Median values of CRL in 11, 12, 13 and 14 weeks, were 43.5 mm, 58 mm, 72.8 mm and 76 mm, respectively. CRL is exponentially increased between 11 and 14th gestational weeks. The best fitted model in data analysis was "exponential regression model". Conclusion: Our CRL nomogram is usable for ultrasound determination of gestational age and assessment of fetal growth in Turkish population.