E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 17 Mar 2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1058 Viewed427 Downloaded

Leiomyoma in the Vulva of a Postmenapousal Woman: Case Report
Postmenopozal Kadında Vulvar Leiomiyom Olgusu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(1):67-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Leiomiyomlar, vulvar bölgede oldukça nadir görülmektedirler. Leiomiyomlar sıklıkla reprodüktif yaşta ortaya çıkmaktadır ve postmenopozal dönemde ise regrese olmaktadır. Yaklaşık iki yıldır vulvar bölgede ele gelen ve gittikçe büyüyen ağrısız şişlik şikâyeti ile polikliniğimize başvuran postmenopozal olgumuzda yapılan muayenede sol labium minustan kaynaklanan, yaklaşık 4x4 cm boyutlarında, ağrısız, sert, mobil, fluktuasyon vermeyen ve pedinküllü solid kitle tespit edildi. Hastanın yapılan transvajinal ultrasonografisinde uterus ve bilateral adneksial alanda ek patoloji izlenmedi. Genel anestezi altında eksizyonel biyopsi uygulanan hastanın patoloji sonucu vulvar leiomiyom olarak belirtildi. Yapılan immünohistokimyasal incelemede ise düz kas hücrelerinin aktin ve desmin ile difüz kuvvetli boyanma izlendi. Vulvar leiomiyomlar günlük pratikte oldukça nadir görülmekle birlikte vulvar kitlelerin benign malign ayrımında önem arz etmektedir.
ABSTRACT
Leiomyomas in the vulvar region are extremely rare. Leiomyomas develop during the reproductive age and regress after menopause. Our case is a 73 year-old postmenopousal patient with swelling around the vulva for two years. The mass had grown over time; however, it did not cause any additional complaint. In physical examination, the mass was approximately 4x4 cm long, localized in the left labia minor, painless, not fluctuating, mobile and pedunculated solid. No additional symptom of pathology was observed by transvaginal ultrasound scan of the uterus and bilateral ovaries. The patient underwent excisional biopsy under general anesthesia. According to pathological examination, the mass was diagnosed with leiomyomas. Immunohistochemical examinations revealed diffuse straining with desmin and actin. Leiomyomas in the vulvar region are rarely seen in daily practice, but they are quite essential for the diagnosis of vulvar masses. The main problem is the differentiation of benign and malignant lesions.