E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1115 Viewed3319 Downloaded

Postoperatif Jinekolojik Enfeksiyonlar
Postoperatif Jinekolojik Enfeksiyonlar

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(6):461-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Majör jinekolojik cerrahi girişimler sonrasında önemli oranda görülen postoperatif enfeksiyonlar hastanede kalış süresini ve bunun sonucunda da hastane ücretlerini belirgin olarak arttırmaktadır (1-3). Daha da önemlisi hastanede oluşan ölümlerin 1/3ünden sorumludurlar (4).
ABSTRACT
Majör jinekolojik cerrahi girişimler sonrasında önemli oranda görülen postoperatif enfeksiyonlar hastanede kalış süresini ve bunun sonucunda da hastane ücretlerini belirgin olarak arttırmaktadır (1-3). Daha da önemlisi hastanede oluşan ölümlerin 1/3ünden sorumludurlar (4).