E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1582 Viewed469 Downloaded

The Effect Of Thrombocytopenia On Bleeding Time In Women With Preeclampsia And Hellp (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes Andlow Platelet) Syndrome
Preeklampsi ve HELLP (Hemoliz, Yüksek Karaciğer Enzimleri ve Trombositopeni) Sendromu Olan Gebelerde Trombositopeninin Kanama Zamanına Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(4):227-30

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı hafif ve şiddetli preeklamptik ve HELLP sendromu olan kadınlarda trombositopeninin kanama zamanına etkisini değerlendirmektir. Materyel ve Metod: Hafif preeklamptik 43, şiddetli preeklamptik 26 ve HELLP sendromlu 12 olmak üzere toplam 81 gebe geriye dönük dosya taraması yapılarak 3 grupta incelendi. Tüm hastaların trombosit sayısı ve kanama zamanı ölçümleri testleri karşılaşırıldı. Trombositopeni ile kanama zamanı arasındaki ilişki analiz edildi. Bulgular: Şiddetli preeklamptik hastalarda trombosit sayısı ile kanama zamanı arasında iyi bir ilişki (r = -0.65; p<0.05) ve HELLP sendromlu hastalarda trombosit sayısı ile kanama zamanı arasında çok iyi bir ilişki (r = -0.65; p<0.05) bulundu. Sonuç: Preeklampsi ve HELLP sendromunu koagülasyon testleri ile izlerken, trombosit sayımı ve kanama zamanı testi birlikte uygulanmalıdır. Hafif preeklampsi de sadece trombosit sayımı yeterli olabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the effect of thrombocytopenia on bleeding time in women with mild and severe preeclampsia and HELLP syndrome. Study Design: Forty-three women with mild-preeclampsia, 26 women with severe preeclampsia and 12 women with HELLP syndrome (total 81 pregnant women) were studied retrospectively. In all patients platelet count and bleeding time tests had identified. The association between thrombocytopenia and bleeding time was analyzed. Results: There was good correlation between platelet count and bleeding time in patients with severe preeclampsia (r = -0.65; p <0.05) and good correlation between platelet count and bleeding time in patients with HELLP syndrome (r = -0.65; p<0.05). Conclusion: When monitoring coagulation indices in preeclampsia and HELLP syndrome, one should follow platelet count and bleeding time in patients with severe preeclampsia and HELLP syndrome. Mild preeclampsia can be followed up with only platelet count.