E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 16 Oct 2015
Year 2015 - Volume 25 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
997 Viewed542 Downloaded

Pregnancy Complicated with a Giant Cervical Polyp: Case Report
Dev Servikal Poliple Komplike Olan Gebelik

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(4):275-7
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-42238
Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cervical polyp is one of the most common lesions of cervix that occurs in about 2-5% all of women mostly after the forth decade of life. Cervical polyps are typically diagnosed incidentally during vaginal examination. Their size is often small, with mostly less than 2 centimeters. Giant cervical polyp is an uncommon variant of classical polyps defined by with a size greater than 4 centimeters. Prevalence of cervical polyp in pregnancy is unknown. There are very limited reports available on the presentation, diagnosis and management of cervical polyps in pregnancy. We describe a case of giant cervical polyp in a young primigravida in pregnancy. This pathology is seen rarely. We found only two cases that pregnancy complicated with giant polyp in the literature. It has never been reported as a cause of cervical dilatation in pregnancy.
ÖZET
Serviksin en sık karşılaşılan lezyonlarından biri olan servikal polip, tüm kadınların %2-5'inde görülür. Genellikle 40?li yaşlardan sonra ortaya çıkar ve vajinal muayene esnasında tesadüfen tanı alırlar. Servikal poliplerin boyutları genelde 2 santimetrenin altındadır. Dev polip, polip boyutunun 4 santimetrenin üzerinde olması seklinde tanımlanır ve klasik poliplerin nadir bir şeklidir. Servikal poliplerin gebelikteki sıklığı bilinmemektedir. Ayrıca, servikal poliplerin gebelikte başvuru şekli, tanısı ve nasıl yönetildiğine dair literatür bilgisi oldukça sınırlıdır. Biz burada genç bir gebede karşılaştığımız dev bir servikal polip vakasını sunuyoruz. Bu patoloji oldukça nadir görülmektedir. Literatür taramasında dev servikal poliple komplike olan sadece 2 gebelik vakasıyla karşılaştık. Servikal dilatasyona sebep olan servikal polip vakası ise daha önce hiç bildirilmemiştir.