E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1186 Viewed358 Downloaded

Premature Rupture Of Membranes
Prematür Membran Rüptürü

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):138-41

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Prematür membran rüptürü (PMR), gebelik yasına bakılmaksızın doğum eylemi başlamadan önce amniyon membranın yırtılmasıdır. Tanımlamada: membran ruptü Kinden sonra, doğum eyleminin başladığı süre önem taşımamaktadır. PMR 37. gebelik haftasından önce olursa genellikte preterm prematür membran rüptürü PPMR) olarak isimlendirilir (1-3). PMR görülme sıklığı %3 îte 18.5 arasında değişmektedir (1).
ABSTRACT
Prematür membran rüptürü (PMR), gebelik yasına bakılmaksızın doğum eylemi başlamadan önce amniyon membranın yırtılmasıdır. Tanımlamada: membran ruptü Kinden sonra, doğum eyleminin başladığı süre önem taşımamaktadır. PMR 37. gebelik haftasından önce olursa genellikte preterm prematür membran rüptürü(PPMR) olarak isimlendirilir (1-3). PMR görülme sıklığı %3 îte 18.5 arasında değişmektedir (1).