E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2455 Viewed1139 Downloaded

Comparison Of The Results Of Saline Infusion Sonography, Hysteroscopy And Endometrial Curettage In Premenopausal Patients With Abnormal Uterine Bleeding
Premenopozal Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Salin İnfüzyon Sonografi, Histeroskopi veEndometrial Küretaj Sonuçlarının Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(1):98-103

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Anormal uterin kanamalı premenopozal hastalarda histeroskopi, salin infüzyon sonografi ve endometrial küretaj sonuçlarını karşılaştırarak, bu hastaların değerlendirilmesinde izlenecek uygun yolu bulmak.Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum KliniğiMateryel ve Metod: Anormal uterin kanama nedeniyle kliniğimize başvuran 108 premenopozal hastaya sırasıyla salin infüzyon sonografi (SİS), histeroskopi, endometrial küretaj uygulandı. Daha sonra 24 hastaya histerektomi ve 8 hastaya histeroskopik cerrahi yapıldı. Histeroskopi altın standard alınarak salin infüzyon sonografi ve endometrial küretajın sensitivite ve spesifisiteleri hesaplandı.Bulgular: 108 premenopozal hastadan 100ü çalışmanın tüm basamaklarını tamamladı. Sensitivite ve spesifisite değerleri SİS için %66 ve %93, endometrial küretaj için de %21,4 ve %98 olarak hesaplandı.Sonuç: Premenopozal hastaların değerlendirilmesinde tercih edilecek ilk yöntem histeroskopi olmalıdır. Ancak bu seçeneğin olmadığı kliniklerde SİS kullanılması, intrakaviter kitlesel lezyon oranının %46 olduğu bu hasta grubunda doğru tanı oranını arttırır.
ABSTRACT
Objectıve: To assess the diagnostic value of saline infusion sonography, hysteroscopy and endometrial curettage in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding and to find the most appropriate technique to be used in their evaluation.Institution: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic.Materıals and Methods: 108 premenopausal patients suffering from abnormal uterine bleeding were evaluated by saline infusion sonography, hysteroscopy and endometrial curettage. Later 24 patients had hysterectomy and 8 patients had hysteroscopic surgery.Results: One hundred of the 108 patients accepted to undergo all three steps of the study. Sensitivity and spesificity were 66% and 93% for saline infüsion sonography and 21,4% and 98% for endometrial curettage, respectively.Conclusion: The method to be preferred in the evaluation of premenopausal women with abnormal uterine bleeding should be hysteroscopy. But in clinics that do not have the chance of performing hysteroscopy, saline infusion sonography will provide adequate information for the evaluation of premenopausal patients with a prevalence of 46% intracavitary mass lesions.