E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1499 Viewed585 Downloaded

Prevalence And Affecting Factors For Cesarean Section Deliveries In İzmir
İzmir'de Sezaryen İle Doğum Sıklığı ve Buna Etki Eden Faktörler

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(2):88-95

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 yılında meydana gelen sezaryen ile doğumların sıklığını ve doğumların sezaryen ile gerçekleştirilmesine yol açan etmenleri saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel tiptedir. Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde (NEASB), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının eğitim ve araştırma bölgesidir. Bölgede Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar ve Urla Sağlık Grup Başkanlıkları (SGB) ve onlara bağlı olarak çalışan toplam 17 sağlık ocağı (SO) ve 1 AÇSAP merkezi bulunmaktadır. NEASBnin 2001 yıl ortası nüfusu 116.816 kişidir. Bu araştırmada bölgede 1 Ocak-31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğum kayıtlarında yer alan tüm canlı doğumlara ait bilgiler analize alınarak, vaginal ve sezaryen doğumlar karşılaştırılmıştır. Bulgular: Bölgede 1 Ocak-31 Aralık 2002 süresinde 1251 canlı doğum gerçekleşmiştir. Sezaryen oranı %40.2dir. Sezaryen ile doğum, annenin yaşının ileri olması, primipar veya daha önce tek canlı doğum yapılmış olması, gestasyonel yaşın 37 haftadan küçük olması ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmada saptanan sezaryen ile doğum sıklığı Türkiye rakamının çok üzerindedir. Sezaryen ile doğum için geçerli klinik endikasyonlar, tek başına sezaryen ile doğum hızındaki bu yüksek oranı açıklamakta yetersizdir. Demografik, sosyo?ekonomik faktörler ve sağlık hizmeti sunucularının (hekim, ebe vb) tutumu bu yüksek oranın diğer belirleyicileri olabilirler.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to determine prevalance and affecting factors for cesarean section deliveries in The Narlıdere Training Research and Health District in year 2002. Material and Methods: This study is of cross-sectional type. The Narlıdere Training and Research Health District (NTRHD) is an Education and Research District of Department of Public Health in Dokuz Eylül University School of Medicine. The district consists of Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar and Urla Health District and associated 17 Health Centre and 1 Mother and Child Health / Family Planing Centre. The midyear population of NTRHD in 2001 was 116.816. Vaginal and cesarean section deliveries which the birth records of all live births delivered in January 1st-December 31st, 2002 in NTRHD were compared in the study. Results: 1251 babies were delivered in January 1st? December 31st, 2002 in NTRHD. According to the findings cesarean section rate is 40.2% in the district. Older maternal age, primiparity or one preceeding live birth, younger gestational age (≤ 37 week) were associated with high cesarean section rate. Conclusion: Current clinical indications for deliveries via cesarean section are alone insufficient to explain the increase in cesarean section rate. Demographic, socioeconomic factors and attitudes of health service providers may be the other determinants of this increased rate.