E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2238 Viewed832 Downloaded

Primary Leiomyoma of the Ovary: Case Report
Overin Primer Leiomyomu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):207-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Primer over leiomyomu, overin nadir görülen bir tümörüdür. Literatürde, şimdiye kadar 60 vaka bildirilmiştir. Genelde tek taraflıdırlar ve 45-65 yaş arasında görülürler. Over leiomyomları sıklıkla uterin leiomyomlarla birlikte görülürler. Over leiomyomlarının ayırıcı tanısında; Fibroma, tekoma ve leiomyosarkomlar düşünülmelidir. Ovarian leiomyomunun tedavisi ooferektomi veya sadece lezyonun çıkarılması ile yapılabilir. Hastaların büyük çoğunluğu asemptomatiktir. Pelvik muayene sırasında veya başka bir nedenle çıkarılmış pelvik organların patolojik incelemeleri sırasında tesadüfen tanı alırlar. Biz burada infertil bir kadında tesadüfen tanı almış bir over leiomyom vakası sunacağız ve litaratürü gözden geçireceğiz. Sonuç: Üreme çağındaki kadınlarda overde solid karakterli bir kitle tespit edildiğinde, ovarian leiomyom tanısı da akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Primary leiomyoma of the ovary is a very rare tumor of the ovary. Till now, 60 cases are reported in the litheature . İt is especiallly unilateral and most commonly seen between 45-65 years old. Ovarian leiomyomas are usually seen in associatıon with uterine leiomyomas . In difential diagnosis fibroma ,tekoma and leiomyosarcoma must be remembered. İn treatment of ovarian leiomyoma, ooferektomi or excision of the lesion is performed. Most patients are asymptomatic. İt is usually diagnosed incidentally on pelvic examination or pathologic examination after removal of the pelvic reproductive organs for other conditions. We herein describe a case of primary leiomyoma of the ovary diagnosed incidentally in an infertile woman and review the literature. Conclusion: Ovarian leiomyoma must be remembered when an ovarian solid mass is detected in woman of reproductive age.