E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2588 Viewed689 Downloaded

Prosthetic Mitral Valve Thrombosis in Late Pregnancy
Geç Hami̇leli̇kte Protez Mi̇tral Kapak Trombozu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):189-93

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Mekanik kalp kapağına sahip hamile hastalarda trombotik ve embolik komplikasyon riski artmaktadır. Bu hastaların antikoagulan tedavi alması gerekliliği bilinmekle birlikte ideal bir tedavi protokolü konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Yaygın olarak kullanılan oral antikoagulanların teratojenik ve hemorajik etkileri iyi bilinmektedir. Heparin tromboembolik komplikasyonları azaltmaktadır, fakat etkisi henüz tam olarak kanıtlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı tromboembolik komplikasyonların nedenlerini, tedavi prensiplerini ve mekanik kalp kapağı bulunan hamilelerde uygulanacak alternatif antikoagulan tedavi protokollerini araştırmaktır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Anesteziyoloji Anabilim Dalları. Bulgular: 21 yaşında mekanik kalp kapağına sahip bayan hasta hamileliğinin ilk ayında teratojenik etkisi nedeniyle warfarin ve antiagregan tedavisini kendi kendine kesmiştir. Hamileliğin 37. haftasında prostetik valv trombozu gelişmiştir. Hasta kardiyojenik şok tablosunda görülmüştür. Fetüs ise ciddi bir distress içinde bulunmuştur. Kombine girişim planlanmış ve acil olarak sezaryen ile doğum gerçekleştirilmiştir. Hemen sonra acil mitral valv rereplasmanı uygulanmıştır. Sonuç: Mekanik protezli kalp kapak hastalığı olanlarda hamileliğin kontraendike olmadığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, antikoagülasyon, mekanik protezli kalp kapak hastalarında trombüs oluşumunu önlemek için mutlaka kullanılmalıdır. Hamileliğin ilk 3 ayında ve son 1 haftasında oral antikoagülasyonun kesilerek, subkutan heparin verilmesinin ve bunun dışında tedaviye warfarin ile devam edilmesinin en uygun seçenek olduğunu düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: Previous reports indicated an increased risk of thrombotic and embolic events, in patients with mechanical heart valve prosthesis during pregnancy. These patients must have anticoagulation therapy, but the ideal anticoagulation regimen is uncertain. Teratogenic and haemorrhagic effects of commonly used oral anticoagulants is well documented. Heparin reduces thromboembolic complications. But the efficacy of this drug is unproved. The purpose of this study is to discuss causes and management of mechanical heart valve thrombosis, and alternatives for the anticoagulation therapy in pregnant women with mechanical heart valves. Instution: Ege University Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, Obstetrics and Gynecology, and Anaesthesiology, Bornova-İZMİR. Results: A 21-year-old woman with a mechanical heart valve, in the first month of pregnancy, stopped taking her warfarin and antiaggregant therapy because of fears of teratogenicity. She suffered prosthetic valve thrombosis in the 37th week. She was in cardiogenic shock and required replacement of her prosthetic valve as quickly as possible. Also the fetus was apparently in distress. Combined procedure was scheduled. She underwent caesarcan section and a healthy male baby was born. Subsquently, emergency mitral valve rereplacement was performed. Conclusion: We believe that cach case of pregnancy associated with a prosthetic heart valve presents its own uniqe problems and pregnancy is not contraindicated in these patients. Self injection of an adjusted dose of heparin subcutaneously is the recommended approach for the duration of pregnancy. In the first trimester and the last week of pregnancy warfarin should be replaced with continuous adjusted dose heparin. Anticoagulation is necessary to prevent thromboembolism in patients with mechanical prosthetic heart valve. We conclude that if prosthetic valve thrombosis occurs at near term a viable fetus could be delivered by cesarean section before surgical intervention.