E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2138 Viewed901 Downloaded

Pseudomyxoma Peritonei: A Case Report
Pseudomyxoma Peritonei: Bir Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):168-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ovaryen musinöz kistadenom nedeniyle opere edilen bir hastada ilk operasyondan 3.5 yıl sonra pseudomyxoma peritonei saptanması nedeniyle literatür gözden geçirildi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul. Materyel ve Metod: Kliniğimizde 3.5 yıl önce over kökenli musinöz kistadenom tanısıyla total abdominal histerektomi, bilateral salpingoooferektomi, apendektomi ve omentum biyopsisi yapılan hasta, bir aydan beri devam eden karın ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. İntraperitoneal yaygın kolleksiyon nedeniyle ikinci kez opere edildiğinde pseudomyxoma peritonei saptandı. Bulgular: Histopatolojik incelemede pseudomyxoma peritonei saptandı. Orijini araştırıldı. Sonuç: Pseudomyxoma peritonei genelde musinöz kistin rüptür, yayılma veya periton boşluğuna saçılma şeklinde dağılırsa da, bu vakada da olduğu gibi daima saçılma ile dağılmaz. Sağlam ovaryum ve ovaryum kistlerinin varlığında da görülür.
ABSTRACT
Objective: In a patient who was operated 3 and half years ago because of the ovarian mucinous cystadenoma, pseudomyxoma peritonei was determined during the second operation. We reviewed the literature for this case. Institution: Kartal Education and Research Hospital, İstanbul. Materials and Methods: A patient who have been operated 3 and half years ago for mucinous cystadenoma and have been undergone a total abdominal hysterectomy, bilateral salpingooopherectomy, appendectomy and omentum biopsy, and admitted to our clinic by abdominal pain. A second laparatomy was done for whole intraperitoneal collection. Results: Pseudomyxoma peritonei was determined in histopathological examination. We decided to found its origin. Conclusion: Generally, pseudomyxoma peritonei was seen by the rupture of mucinous cystadenoma, the metastasis or the dissemination in the peritoneal cavity. As in this case, it doesnt disseminate everytime. It can also be seen when the non ruptured ovarian or ovarian cyst exist.