E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1114 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım,

Dünyada, pekçok şeyde olduğu gibi, bilimde de artık belirli standartlar oluşmuştur. Bu standartlardan bazıları ülkemizde de uygulanıyor. Ancak bazıları her nedense gözardı ediliyor, bazen uygulanıyor, bazen de hem uygulanmıyor, hem de uygulatılmıyor. Örneğin inşaat işlerinde standartlara göre hareket ediliyor. On derslikli okul, yüz yataklı hastanede standartlar nelerdir? Bunların hepsi neredeyse toptan standart haline gelmiştir. Hastanelerde oda kapısı genişliğinden tutun da, ameliyathane tavan yüksekliğine kadar herşey bellidir. Bir hastane planında, ve uygulamasında, bu standartlara uyulursa işler tıkır tıkır gider. Efendim biz mimarlarımıza bize daha çok hitap edeceğini düşündüğümüz, daha özgün bir plan yaptırdık onu uygulayacağız diye yola çıkarsanız, eğer planı hazırlayan mimar da standartların dışına çıkmışsa vay halinize. Hasta odalarına karyola mı girmez, koridorlardan sedye mi dönmez, röntgen makinelerini bahçeye kurmak zorunda mı kalırsınız. Neler olmaz, neler olmaz. Bunların hepsi yaşanmıştır. Gazi tıpta ondört katlı poliklinik binası yapıldı, önce asansörler yetmedi. Nemi yapıldı her kattaki bayan tuvaletleri yıkıldı, içine asansör yerleştirildi. Yine olmadı. Sonuçta dünya standartlarına dönebilmek için yeniden çalışmak gerekti. Nihayet poliklinikler iki katta toplanılabildi.

Pekçok şeyde olduğu gibi, bilimde dahi, standart dışı, ya da çifte standartlı uygulamalara zaman zaman tanık oluyoruz. Çalışan, üreten gençlerin önlerine zaman zaman setler konulduğunu, dirsek vurulduğunu esefle izliyoruz. Kongrelerde toplantılarda yer verilmiyor ya da gruplara alınmıyorlar. En çarpıcı örneğini bizzat yaşadık. 142 yazarlı klasik kadın doğum kitabında, bize bölüm verilmedi. Verilmedi de ne oldu, vız geldi. Bizi yolumuzdan döndürebildiler mi? Çalışmalarımıza engel olabildiler mi? Tam tersine olaylar bizleri daha da kamçıladı. Daha sonra yayınladığımız kitaplarımızda, bize böyle davrananlara da yer vererek hem çifte standartlı davranmadık, hem de çifte standart uygulayanları düşündürdük, onları utandırdık.

Arkadaşlar bilimde ve çalışma hayatında ileriyi görmek, bu nedenle daha çok ileriye yönelik çalışmalar yapmak zorundayız. Örneğin Türk Jinekoloji Derneği Ankara şubemizin aylık bilimsel toplantılarında gençlere daha çok yer vereceğiz, onların ön plana çıkmalarına yardımcı olacağız.

Bilimde standart harici ya da çifte standartlı uygulamalara artık son verilmelidir. Çalışan, üreten gençlerin önü kesilmemelidir.

Kongre başkanları, sempozyum, bilimsel toplantı tertipleyenler, gruplar oluşturanlar, çok yazarlı kitap hazırlayanlar, özellikle bu konulara dikkat etmelidirler.

Şimdiye kadar yaptığımız pek çok çalışmayı, hep arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Gençlerle birlikte olmaktan, onlarla birlikte başarılara imza atmaktan büyük keyif aldık. İlerideki çalışmalarımızda da her zaman olduğu gibi; çalışkan, üretken, dürüst, çifte standartlı olmayan ve özellikle de genç meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Onların bir an önce önlerinin açılmasında azami gayret göstereceğiz. Genç meslektaşlarımız sağlık açısından ülkemizin ve geleceğimizin en büyük teminatıdırlar. Şimdiye kadar gençlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin hepsinde de başarılı olduk. Hiçbirinde başarısızlık ve olumsuzluk yaşamadık.

Genç meslektaşlarım, sizlere kısır çekişmeleri, çifte standartlı davranışları, çıkar ve koltuk kavgalarını miras olarak bırakmak istemiyoruz, onlar en son bizim kuşaklarda kalsın. Gözünüzün önünde zaman zaman bu tür olaylar varsa bile, siz onlara bakmayın, onlardan etkilenmeyin, bu gibi çatışmaların içine girmeyin.

Sizlere çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, emeğin kutsallığını miras olarak bırakmak istiyoruz. Sizleri geleceğimizin ve ülkemizin yegane teminatı olarak görüyoruz. Çalışmalarınızda asla karamsarlığa kapılmayın, üretkenliğinize, arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız araştırmalarınıza daha da hız veriniz.

Dergimizin bu konulardaki görüş ve ilkelerini zaten sizler gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu ilkeler dergimizi Türkiye'de Jinekoloji-Obstetrik alanındaki en ciddi, en çok basılıp dağıtılan, bu nedenle de en popüler dergi haline getirmiştir. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarım her zaman ve her platformda sizlerin yanında olacağız, sizleri tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

Sizleri çok seviyoruz, geleceğimiz için sizlere güveniyoruz. Saygılarımla.


Prof.Dr. Haldun GÜNER

Editör