E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1029 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım,

Dergimizde belirli aralıklarla derleme türünde yazılara da yer veriyoruz. Bu türden yazıların, meslektaşlarımız açısından çok yararlı ve yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Derlemeler konusunu daha önceki yazılarımda da dile getirmiştim. Ancak meslektaşlarımıza, yeniden bazı hatırlatmalar yapmamız gerekiyor. Bu nedenle derlemeler konusunu yeniden gündemimize aldık.

Öncelikle, bize göre derlemeler, derleme yapılan konuda yoğun deneyimi bulunan siniorlar tarafından kaleme alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak, varsa kendi deneyimlerini de içermeli. Literatürde, kendi kaynaklarını ve çalışmalarını da vermeli. Buna rağmen, son zamanlarda dergimize, juniorlardan hatta asistanlardan bile derlemeler gelmeye başladı.

Bizim ve pek çoklarının bilimsel anlayışına göre, derleme yazısı bir çeviri yazısı değildir. Bu nedenle de çeviri şeklinde olmamalıdır. Bunu bir örnekle açıklayayım. Bir doçentlik adayının bana gönderilen dosyasında ''endometrial hiperplaziler'' ile ilgili 2000 yılında yayınlanmış bir derlemeyi incelediğimde kaynaklarda verilmiş en son verinin on yıl öncesinde olduğu görüldü. Son on yılda hiperplazi ile ilgili, onlarca ciddi araştırma makalesi yayınlandı. O halde son yıllardaki makalelerin, derlemenin kaynaklarında bulunmayışının bilimsel izahı, sizce nedir? Biz şöyle yorumladık. Derleme yedi yada sekiz yıl önce uluslar arası bir derlemenin basit bir çevirisinden ibarettir.

Arkadaşımız yeni yayınları araştırmak zahmetine bile katlanmamıştır. Ya da bu çeviri çok öncelerde yapılmış, ancak yayınlanma ihtiyacı yıllar sonra ortaya çıkınca, her nasılsa da yayınlanma olanağını da buluvermiştir.

Bir başka davranış, yine son zamanlarda dergimize bolca İngilizce derlemeler gelmeye başladı.

Arkadaşlar, esasen derlemeleri tüm ülkeye yayılmış beş bine yakın meslektaşımızın yararlanması için yayınlıyoruz. Herkes yabancı dil bilmeyebilir. Bizim amacımız onlara yeni bilgileri ana dilinde ulaştırmaktır. Derlemeler, mes-lektaşlarımızın bilimsel davranışlarına yeni bir yön verebilmeli, onların yeni uygulamaların, yeni bilgilerin gerisinde kalmalarını önleme konusunda yardımcı olabilmelidir. Bu nedenle derleme yazıları, kendi ana dilimizde, yani daha çok Türkçe olarak yazılmalıdır. Bu nedenle dergimize gelen derlemeleri, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok ciddi incelemeye alıyoruz. Ancak bu incelemeden geçenleri yayınlayabiliyoruz

Saygılarımla.


Prof.Dr. Haldun GÜNER

Editör