E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1079 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım,

Hizmetiçi eğitim, mezuniyet sonrası eğitim, çalışma hayatımızın vazgeçemediğimiz, olmazsa olmazlarımızın ilk basamağını oluşturuyor. Bu nedenle Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Ankara Şubesi yönetim kurulu olarak bu yıl ilk defa Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlarımıza yönelik, ayda bir kez olmak üzere uygulanan bilimsel eğitim programlarını başlattık. Aslında diğer uzmanlık dallarının pek çoğunda bu türden eğitimler bir süreden beri başlatılmış olup, başarıyla yürütülüyor. Derneğimiz şubelerinden ilk kez Ankara şubesince başlatılan eğitimlerde genel olarak aşağıdaki amaçları hedefledik:
1. Değişik eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi gören meslektaşlarımızın, aldıkları eğitimlerin istenilen yeterli düzey ve homojen olmasının sağlanması,
2. Asistanlar arasındaki bilimsel ve sosyal iletişimin kurulabilmesi,
3. Makalelerin değerlendirilmesindeki bilimsel ve istatistiksel kriterlerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi,
4. Araştırma ve makale yazımlarında hissedilen eksikliklerin kapatılması,
5. Avrupa Birliğine girme hedefi bulunan ülkemiz doktorlarının, diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarıyla boy ölçüşecek bilgi düzeylerine erişmelerinin sağlanması,
6. Avrupa'da serbest dolaşım ve çalışma hakkını elde edebilmek için birlikçe yapılan Board sınavlarına hazırlık ve katılım için girişimlerin başlatılması.
Eğitimlerin bilimsel olarak planlanması ve yürütülmesi için aramızda önce bir alt birim oluşturduk. Eğitim birimimiz tamamen özgür olarak çalışmaktadır. Bu birimde görev yapan arkadaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yürütmenin gayreti içindedirler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Yapılan girişimlerimiz sonucunda, aylık eğitimlerin sponsorluğu Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yoğun hizmetleri bulunan bir ilaç firmamız tarafından taahhüt edilmiştir. Reklam olmaması için ismini burada yazmıyorum. Meslektaşlarımız zaten biliyorlar. Huzurlarınızda destekleri için yöneticilerine binlerce kez teşekkür ederim. Toplantılarımızda, her konuşma titizlikle bilgisayar ortamında kayda alınıyor. Bu kayıtlar belirli bir sayıya ulaştığında CD olarak asistanlarımıza promosyon olarak dağıtılacak. Ayrıca toplantılardaki slaytlar, işlenen makaleler bir kitapçıkta toplanarak katılımcılara dağıtılıyor.

Şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirildi. Eğitimler ilk olarak 5 Nisan 2003'te başladı. İlk toplantıda, ''Gebelik ve hipertansiyon'', Mayıs'ta ''Anormal uterin kanamalar'' ve en son 14 Haziran Cumartesi günü ''Obstetri ve Jinekolojide kanıta dayalı tıp kullanımı, makale ve araştırmaların istatistiksel değerlendirilmesi'' konuları işlendi.

Her toplantıda sırayla değişik eğitim kurumlarından konuşmacılarımız oldu. Bir düzen içinde sırasıyla her eğitim kurumundan değişik arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Yirmişer dakikalık iki teorik anlatımı takiben bir kahve arası veriyoruz. Daha sonra elli dakika makale saati, yemek arasından sonra, elli dakika konu ile ilgili olgu sunumları ve tartışması var. Bu toplantılara, eğitimciler ve asistanlarımız katılıyorlar. Özellikle onların toplantılarda soru sormalarını, bilimsel eleştiride bulunmalarını ve yorum ve katkılarını arzuluyoruz. Doğal olarak arzu eden hocalarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz de isterlerse katılabilirler.

Ankara'da iki yüz otuzun üzerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanı var. Nöbetçileri çıkardığımızda en azından yüz civarında hekim katılımını arzu etmemize rağmen, henüz bu sayıya ulaşamadık. Havaların da ısınmasıyla özellikle son toplantımıza katılım beklenenden az oldu. Tatilden sonra, Ekim ayından itibaren asistan eğitimlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok büyük bir emek ve masrafa mal olan bu toplantılara tüm asistanların katılımını bekliyoruz. Özellikle ana bilim dalı başkanlarımız, klinik şeflerimiz ve başhekimlerden bu konuda daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.

Yapılanlar tamamen siz genç meslektaşlarımız içindir. Cumartesi günleri ayda bir kez 10.00-13.00 arasını lütfen bilimsel çalışmalara ayırınız. İnanın ileride çok yararını göreceksiniz. Zira Avrupa Birliği Board sınavları çok uzaklarda değil.
Sevgi ve saygılarımla.

Prof.Dr. Haldun GÜNER

Editör