E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1065 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım,

Giriyoruz, yakında gireceğiz, bir çağ kapanıyor derken, iki binli yılların ilk dördünü nereyse bitirmek üzereyiz. Yirminci yüzyıldan beri, Avrupa Birliği'ne girme kararını vermiş olan ülkemizde, tüm kurumlar, uyum ile ilgili yenilik ve değişimleri gerçekleştirmek için büyük çabalar veriyorlar. Uyum yasaları peş peşe çıkarılıyor. Yasalarla ilgili tüzük ve yönetmelikler hazırlanıyor.

Bir süre sonra birliğe girildiğinde tüm mesleklerde olduğu gibi sağlıkçılarda da serbest dolaşım ve doğal olarak iş bulma, yeni iş kurma ve serbest çalışma hakkı gündeme gelecektir.

Bu bakımdan, meslektaşlarımızın geleceğe yönelik olarak, gerçek anlamda ''Avrupa normlarında'' olmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak tüm kurumlar, başta Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Üniversitelerimiz, Tabipler Birliği, Tabip Odaları ve mesleki dernekler, üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek durumundadırlar.

Kadın doğum hekimleri olarak, ana derneğimiz olan 'Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği' nin 28 Eylül Pazar günü İstanbul'da yapılan, son yönetim kurulu toplantısında ''Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü'' enine boyuna tartışıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından, incelenilmesi için gönderilen tüzük, üzerinde görüşüldükten sonra, derneğimizce teklif edilmesi düşünülen, düzeltme, ekleme, değişiklik ve yenilikler birer birer saptandı. Saatler süren toplantıda önerilen öneri ve değişiklikler birer birer ortaya konularak, madde madde kaleme alındı. Sonunda hazırlanan öneriler paketi ilgili mercilere gönderildi.

İstenilen değişiklik, yenilik ve düzeltmelerin ne kadarı tüzüğe alınır, orasını biz bilemeyiz. Dernek yönetimi olarak biz elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz.

Daha önce de yazdım. Konunun önemi nedeniyle, yeniden kaleme alıyorum. Derneğin en büyük iki şubesinden biri olan Ankara şubesi yönetim kurulu olarak, özellikle mesleğe yeni adımını atmış ve henüz eğitimlerini sürdürmekte olan asistanlarımızla ilgili, neler yapabiliriz? sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Ankara'da değişik eğitim kurumlarında halen iki yüz kırk civarında asistanımız var. Değişik kurumlarda, eğitim düzeyleri, farklı farklı olabilen asistanlara yönelik bir 'interaktif asistan eğitim programı'nı Nisan 2003'den itibaren uygulamaya başladık. Amacımız standart eğitime katkıda bulunarak ileride meslektaşlarımızın, Avrupa serbest dolaşım ve iş bulma hakkını elde edebilmek için girip kazanmaları elzem olan 'Board sınavı'na hazırlanmalarına katkıda bulunmak idi.

Öncelikle Ankara'da uzmanlık eğitimi veren, fakültelerden anabilimdalı başkanları, eğitim hastanelerinden başhekim ve klinik şefleriyle birlikte toplantı yaparak isteğimizi ve olması gerekenleri anlattık, bir kısmının konuyla ilgili yanlış bilgilerini düzelttik, onların konuyla ilgili olan görüş ve isteklerini birer birer kaydettik. ''İnsanlar konuşa konuşa'' diye boşuna dememişler. Bizde konuşarak bir ortak yol bulmaya çalıştık.

Sponsor olmaları için firmalar ile olan görüşmelerimizde ''Serono İlaçları'' yetkilileri, tüm toplantıların sponsorluğunu kabul ettiklerini bildirdiler. Kendilerine yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim.

Böylece olayın maddi boyutlarını da hallederek Nisan 2003'de programı yaşama geçirdik. Her ayın ilk Cumartesi günü saat 10.00- 13.00 arasında Hacettepe Üniversitesi toplantı merkezinde yapılan toplantıların her birinde sırayla her eğitim kuruluşundan iki interaktif teorik konuşmacı, yirmişer dakika bir konuyu anlatıyorlar. Daha sonra iki asistan önderliğinde, ayni konu olgularını ve konuyla ilgili önemli makaleleri tartışıyorlar. Daha sonra da birlikte öğle yemeğinde buluşuyorlar. Tüm anlatılanlar birer kitapçık halinde katılımcılara dağıtılıyor. Toplantılar belli bir sayıya ulaşınca sunumlar CD haline getirilecek.

Şimdiye kadar bazı eğitim kurumlarımdan istenilen düzeyde katılım olamadı. Doğal olarak tüm asistanların katılmasını bekleyemeyiz. Nöbetçi olanlar, nöbetten çıkanlar, ya da önemli işi olanlar, daha sonraki toplantılara katılıyorlar. Ancak ana amaçları bilimsel çalışmaların yanında, eğitim vermekte olan hocalarımızın konuya daha duyarlı olmalarını beklemekte bizim hakkımız. Geleceğin uzmanları olan asistanlarımızın ilerinin Avrupa'sında ki başarılarında az da olsa katkımızın bulunması bizleri memnun edecektir.

Genç asistan arkadaşlarım: kişiler geçici ancak, kurumlar, yapılanlar ve hizmetler ise kalıcıdır. İleride böyle eğitim programlarını şimdikinden daha fazla destekleyeceğinizi görür gibiyim. Zira bilimsel aktivitelere mesleğinizin her anında gereksinim duyacaksınız. İleride girmek ve almak zorunda olacağınız ''Board'' sınavlarında, hem kişisel çalışma ve gayretleriniz, hem de bu tarz bilimsel aktivitelerle başarıya ulaşacaksınız. Yapılan bilimsel aktivitelerin öncelikle ve esas olarak sizler için yapıldığını asla unutmayın.

Asistan eğitimlerini ilk başlatan şube olan, ''TJOD Ankara şubesi yönetim kurulu'' olarak mutlu ve gururluyuz. Ülkemizin tıp alanındaki bilimsel düzeyinin yükselmesinde az da olsa bir katkımız olmasından kıvançlıyız.

Bilimsel aktivite zaten bizim yaşam felsefemiz. Bu felsefenin ürünü olarak öncelikle, şimdiye kadar hiç yapılmamış veya ihmal edilmiş olan işlere el atmaya çalıştık.

İşte size yepyeni bir ürün. Toplam 104 bölümlü ve çok kapsamlı, ''Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi'' adlı kitabımızın dizgisinde son aşamalara geldik. Kitapta jinekolojik ve obstetrikal klasik ameliyat tekniklerinin yanında, ofis işlemleri, endoskopik cerrahi, ürojinekoloji, onkolojik ameliyatlar, prenatal girişim teknikleri detaylı olarak işlenildi. Pre ve postop takip, anestezi, yoğun bakım, bizimle yakın ilgisi olan meme ve gastro intestinal cerrahi teknikleri, ilgili disiplinlerce anlatıldı.

İki yüze yakın öğretim üyesinin katkısıyla, ülkemizde bu kadar geniş kapsamlı olarak ilk defa yayınlanacak olan kitabımızı, çok yakında hizmetinize sunmaktan mutluluk duyacağız. Bu büyük eserin, sizlerin her zaman yanında bulunduracağı ana referans kitaplardan biri olacağına yürekten inanıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, tüm gayretimiz, öncelikle meslektaşlarımız, ülkemizin temiz insanı, tüm insanlık, daha huzurlu ve mutlu bir gelecek içindir.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Haldun GÜNER

Editör