E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
2158 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım,

Nisan-Mayıs ayları bahar kongreleri başlıyor. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin (TJOD) iki yılda bir yapıla gelen olağan 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Bilimsel oturumlar 21 Nisan günü başlıyor.

Hemen arkasından, 4-9 Mayıs tarihlerinde ''9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji kongresi'' ve 19-23 Mayıs tarihlerinde yine Antalya'da ''6. Ulusal 9. Uluslararası Menopoz ve Osteoporoz Kongresi'' var. Genel kongrenin ardından, onkoloji alanında çalışanlar ve üreme endokrinolojisi ve menopoz alanında çalışanlarımız diğer iki önemli kongreye katılacaklar.

Uluslar arası FIGO kongrelerine benzeyen genel kapsamlı olması düşünülen TJOD kongresinde hemen her konuda ilgili disiplinlere yer verilmiş durumda. Konulara göz atacak olursak, Jinekolojik onkoloji, Adolesan ve genel jinekoloji, perinatoloji ve riskli gebelikler, üreme endokrinolojisi ve infertilite, jinekolojik endoskopi, menopoz, HRT, etik ve yasal sorunlar, cinsel disfonksiyon, meme, ürojinekoloji, ultrasonografi, kordon kanı bankacılığı, biyoistatistik ve kanıta dayalı tıp, gibi hemen hepimizi ilgilendiren konular oldukları açıkça görülüyor.

Öğle araları hatta sabah kahvaltılarına bile uydu sempozyumlar yerleştirilmiş durumda. Hazırlıkları uzun süredir devam eden kongrenin tüm kadın doğum hekimleri açısından, bilgilendirici ve doyurucu olacağına inanıyorum.

TJOD, tüm kadın doğum hekimlerini toplayan ana derneğimiz. Bu dernek ileride Avrupa topluluğunda da bizleri temsil edecek olan başlıca derneğimiz olacaktır. Yapılan aktiviteleri dolayısıyla derneğimizi desteklemek hepimizin görevi olmalıdır.

Bilgiyi asistanlıkta olduğu gibi, hem teorik hem pratik olarak bizlerden önce yetişmiş olanlardan öğreniyoruz. Uzman olduktan sonra ise, yeni bilgilerin eklenmesi, değişenlerin öğrenilmesi için, klasik kitapların yanında bilimsel kongre, sempozyum ve workshoplara katılmak gerekiyor.

Mezuniyet sonrası eğitim, tüm hekimlik, hatta yaşam sürecini kapsayan uzun bir süre, tıp fakültesi öğrenciliği ve asistanlık sürelerinden çok daha uzun bir süre.

Alınan kredilerin, şimdilik bir işe yaramasa da, ileride hekimlerin ayrıştırılmasında kriter olarak kullanılacağına inanıyorum. Doktor ve uzman sayısı arttıkça, atama ve tayinlerde bazı kriterlerin geleceğini öngörmek için kahin olmaya bile gerek yok. Her beş yılda bir ''Board sınavları'' gibi. Örneğin belirlenen süreler içinde, yeterli sayıda kongreye katılmayan ve girdikleri board sınavlarında barajı aşamayanların, ilk aşamada tayin istekleri sıralamada arkalara düşebilecektir.

Ülkemiz için çok önemli hususlardan biri de, alım gücümüzün giderek düşmekte olduğu gerçeğidir. Bu nedenle kongrelerin, meslektaşlarımızın reel alım güçleri de göz önünde tutularak olabildiğince indirimli yapılmasından yanayım.

20-25 Nisan'da, Antalya Belek'te '4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde buluşmak üzere, sevgi ve saygılarımla.

Prof.Dr. Haldun GÜNER