E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1319 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli meslektaşlarım: 2005 bahar kongreleri henüz başladı. Bunlardan ilki olan 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi'ni 20-23 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Görüşlerimi sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim.

Kongre öncesinde 20 Nisan'daki infertilite hemşireliği kursumuza 125 arkadaşımız katıldı. Sabahtan akşama kadar süren kurs kendi alanında ilklerden olması ve bilimsel programı nedeniyle çok başarılı geçti. 21 Nisan Perşembe sabahı kongre açılışımızı Sağlık Bakanı Afganistan'da olduğundan bakanlığı temsilen, müsteşar Prof.Dr. Necdet Ünüvar ve Gazi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sedef Tunaoğlu'nun katılım ve destekleriyle yapıldı.

Kongreye, 75 yurtdışı katılım oldu. Sırasıyla, Rusya, Ukrayna, Çek, Slovakya, Macaristan, Polonya, Belçika, Fransa İngiltere, Almanya, Libya, Kosova, Yunanistan'dan gelen konuşmacı ve katılımcılara huzurunuzda bir kez daha teşekkür ederim.

Avrupa Kontrasepsiyon Derneği, başta başkanları Dr. David Cibula olmak üzere tüm yönetim kurulu ile Ankara'ya gelerek topluca kongremize katıldılar. Yönetim kurulu olarak, 2006'da İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Kontrasepsiyon Kongresi'nin çalışmalarını bizlerle birlikte gözden geçirdiler.

Kadın doğum, üroloji, halk sağılığı, aile hekimleri, pratisyen hekimler, ebe ve hemşireler olmak üzere toplam olarak, bin sayısına ulaşıldı.

Sözel ve poster şeklinde olmak üzere toplam 299 adet serbest bildiri sunuldu. Daha doğrusu hem yerli ve yabancı katılım, hem de poster katılımında kendi rekoruna ulaştı. Van'dan Çanakkale'ye, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar yurdun hemen her yöresinden bildiriler vardı. Bunlardan özellikle birinden bahsetmeden geçemeyeceğim. 112 acil servis doktorlarından gelen bildiri, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin nerelere kadar yayıldığının somut bir göstergesi olarak alkışlanmaya ve ödüle değer bulundu.

Poster inceleme kurulunun seçtiği ilk 5 bildiriye Schering İlaçları toplam 7.5 milyon YTL (7.5 milyar TL) ödül verdi. Birinciye 2.5 milyon YTL'lik bir ödül verdik. Sağlık Bakanlığı'nın iki hastanesi, Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi ile Diyarbakır Sur Hastanesi'nin ortaklaşa yürüttükleri araştırmada 'Diyarbakır ve İzmir'de toplam 40.838 olguda aile planlaması uygulamaları karşılaştırılmış. Birincilik ödülüne layık görülen bu araştırmayı yapan Dr. Zühtü Benli ve çalışma arkadaşları, L. Dinçer, F. Kalkan, K. Ertopçu, İ. Özelmas, Ş. Tinar'a bilime yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ederim.

Beş araştırmaya 2006 TJOD kongresine ücretsiz katılım ödülü, sonraki beş araştırmaya 2007 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi'ne ücretsiz katılım ödülleri verildi. 16.dan 20.ye kadar son beş bildiri ise, ISSE International İlaç Firması tarafından birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Böylece toplam olarak yirmi araştırmaya ödül verilmiş oldu.

Kongrede, stand, kongre kitabı basımı, katılımcı sponsorluğu, açılış kokteyli, konuşmacı yemeği, satellit toplantı ve ödüller vermek suretiyle toplam otuz firma destek vermiştir. Doğrusu iyi kongre eşittir iyi katılım. İyi katılım eşittir iyi destek olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de üreme sağlığının bugünkü durumu, Türkiye 2003 nüfus araştırması sonuçları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üreme sağlığı çalışmaları, yoksulluk ve kadın sağlığı, kimyasallar, kentleşme, sigara, non iyonize radyasyon, stress ve üreme sağlığı, adolesanlarda üreme ve cinsel sağlık eğitimi, gebelik ve menopozda süt ve süt ürünlerinin yeri, ilginç konu başlıklarından bazıları idi.

Sizlere bahsedeceğim ikinci kongre olan, VI. Türk Alman Jinekoloji Derneği kongresi, 18-22 Mayıs 2005 tarihlerinde Kemer/Antalya'da her zaman olduğu gibi yine büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Başlangıç yıllarında, daha çok sosyal ve tatil etkinliğiyle hatırlanan kongre, giderek bilimsel yönlerini, her yönüyle arttırarak, son yıllarda meslektaşlarımızca özellikle tercih edilen bir kongre haline geldi. Bin beşyüz civarında olan katılım, toplantılarda salonların dopdulu oluşu, hararetli tartışmaları, zihinlerde oldukça iz bıraktı.

Doğal olarak bu gibi işler bir çırpıda oluşmuyor. Derneğin kuruluşundan beri çalışmalarını ilgiyle izlediğimiz, kongre başkanı, sevgili kardeşimiz Prof.Dr. Cihat Ünlü ve Alman partneri, eş kongre başkanı olan Prof.Dr. Klaus Vetter'e bilimsel düzeyi yüksek bir kongre hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Kongrede Dr. Vetter'in Alman Jinekoloji Derneği başkanlığına seçildiğini de öğrendik. Kendilerini ayrıca kutluyoruz.

Kongreye gönderilen posterler içinde Gazi Tıp Fakültesi Kadın doğum anabilimdalında gerçekleştirilen, ''The Asoociation Of Raloxifene Treatment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism'' adlı çalışma birincilik ödülünü aldı. Dr. Aydan Biri, Dr. Banu Çiftçi, nezdinde tüm ekibi kutluyorum.

Tüm bunların yanında, bizlerin yetişmesinde büyük emekleri bulunan, şimdilerde emekliliğin hazzını yaşayan ve yıllardır göremediğimiz, Ankara Tıp Fakültesi'nden hocalarımız olan Prof.Dr. İlhan Önder ve Prof.Dr. Ali Gürgüç'ü de kongrede görme ve konuşma fırsatımız oldu. Bizlere bu imkanı sağladıkları için kongre başkanı Dr Ünlü için ne söylesek azdır. Umarım hocaları için yaptıkları, genç arkadaşlarımıza güzel bir örnek olur. Büyükler ne güzel söylemişler: ''Ne ekersen onu biçersin''.

Bilim adına yapılanların getirileri, toplumların sağlık alanında gerçekleştirdikleri atılım ve ilerlemelerdir. Her zaman söylediğim gibi, yapılan hiçbir şey, atılan hiçbir adım boşuna değildir.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Haldun GÜNER

Editör