E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
2654 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli Meslekdaşlarım;

20.yüzyılın sondan bir önceki yılı olan 1998'i geride bırakarak 99'a yani yüzyılımızın son yılına girmiş bulunuyoruz.

1998'de 8.yılını dolduran dergimiz 9.yılına başlamış bulunmaktadır. Diğer yıllarda da olduğu gibi derginiz her sayısını zamanında çıkarmayı hedef bilmiştir. Tüm sayılar zamanında yayınlanmaya devam etmiştir. İncelemesi amacıyla kendilerine makale gönderilen bilimsel kurul üyeleri, son değerlendirmeyi yapan editör, editör yardımcısı ve bilimsel kurulun yanında Türkiye Klinikleri Yayınevi sorumluları ve çalışanları, her yayınlanan dergi, matbaadan kendilerine ulaştığında, o tarifi pek de kolay olmayan engin mutluluğu yaşamaktadır. Ancak, derginizin bilimsel düzeyine inanarak, bizlere güvenerek makale gönderen siz bilim insanları ve abone olmak suretiyle bilimi yakından izleyen siz değerli meslekdaşlarımız, evet sizler, en büyük onur sizlerindir.

Sizlerden aldığımız bu güçle geçen yılın genel bir değerlendirmesini yapacağım. 1998 yılında; Şubat sayısı 12, Mayıs 9, Ağustos 13 ve Kasım 15 olmak üzere toplam 49 makale yayımladık. Bu makalelerin 43'ü Türkçe, kalan 6'sı ise İngilizce'dir.

Makalelerin büyük çoğunluğu 25'i prospektif, 11'i retrospektif olmak üzere toplam 36'sı klinik araştırmadır (%73).
Olgu sunumu sayısı 8'dir. Bunun toplam içindeki payı %16'dır. İlginç olgu sunumlarını belirli sayıda her zaman yayınlamaya çalışıyoruz. Ancak, okura bilimsel katkısı az olacak olağan olgu sunumlarını üzülerek de olsa yayınlayamıyoruz.

Ağustos sayısında 2, diğer sayılarda birer olmak üzere geçen yıl 5 derlemeye yer verdik. Bunlar sırasıyla; "Endometriozis çıkmazı: çözüm immünomodulasyon mu? (Dr.Selma Laçin ve ark)", "Üriner inkontinans olgularının değerlendirilmesi (Dr.Fuat Demirci ve ark)", "Parvovirüs B-19 enfeksiyonu ve gebelik (Dr.Serdar Özşener ve ark)", "Antiestrojenler (Dr.Kayhan Yakın ve ark)" ve "Obstetrikte bilgisayar teknolojisinin kullanımı (Dr.Tansu Küçük)". Bunların hepsi bilimsel ve ilginç oldukları için yayımlanmıştır.

Toplam 49 makaleden 28'i (%57) tıp fakültelerinden, 21'i (%43) üniversite dışından gelmiştir.

En çok yayın gönderen tıp fakülteleri 3'er yayınla Ege Tıp, GATA Tıp ve Gazi Tıp Fakülteleri'dir (Tablo 1). Eğitim hastanelerimizden en çok makale gönderenler ise, tıp fakültelerini de geride bırakarak 5'er makaleyle SSK Etlik Doğumevi ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir (Tablo 2).

Tablo 2'de de görüldüğü gibi eğitim hastanesi olmayıp hizmet hastanesi şeklinde görev yapan hastanelerimizden Diyarbakır Doğumevi ve Bolvadin Devlet Hastanesinden de birer makale yayımlanmıştır. Son yıl dergilerde en çok makaleleri yayımlanan meslekdaşlarımız ise 4'er makale ile Dr.Ali Haberal, Dr.Orhan Ünal, Dr.Mehmet Osmanoğlu, 3'er makale ile Dr.Birol Cengizoğlu, Dr.Müberra Goralı, Dr.Tamer Topaloğlu'dur. Kendilerini kutluyoruz.

Son olarak yılın son sayısında Bolvadin Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Genel Cerrahi Kliniklerinin ortak çalışması olan, Dr.Recep Has ve Dr.Yüksel Arıkan'ın "Laparoskopik Histerektomi" adlı makalelerini yayınladık. Dr.Has ve Dr.Yüksel, 1994-1996 yılları arasında gerçekleştirdikleri toplam 21 laparoskopik histerektominin 14'ünü laparoskopik asiste vajinal histerektomi, son 7'sini ise tamamen laparoskopik olarak gerçekleştirdiklerini bildirmişlerdir. Kendilerini ve onlara olanak sağlayan yöneticileri candan kutluyoruz.

Bilim yolunda yalnız değilsiniz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da belirli bilimsel düzeyde olmak kaydıyla bize gönderilen makaleleri geldiği yere bakmaksızın yayınlamayı sürdüreceğiz.

1997 yılında yayınladığımız "Pratik Jinekolojik Onkoloji" adlı kitabın önsözünde yazdıklarımızı aynen yineliyoruz: "Bilim hiç kimsenin veya hiç bir kuruluşun tekelinde olmamalıdır. Bir ekiyle, bilim bilimi gerçekten yapan meslekdaşlarımızın tekelinde olmasa da, yanında olmalıdır. Bilimin ülke düzeyinde yaygınlaşmasından, önce ülkemiz, genelde ise tüm insanlık yarar görecektir."

Gelecek sayıda buluşmak üzere hoşçakalın...Prof.Dr.Haldun GÜNER