E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
1076 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Değerli Meslektaşlarım,

2000 yılının son sayısını tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl da Eylül ve Ekim ayları kongreler açısıdan yine dolu dolu geçti. 23-24 Eylül 2000 tarihlerinde Ürojinekoloji derneği ve Gazi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı'nın ortaklaşa tertipledikleri ''2. Ürojinekoloji Workshopu'' Ankara'da ve yine hemen hemen aynı tarihlerde yani 23-27 Eylül 2000'de ''8. Ulusal Jinekolojik Onkoloji'' kongresi Istanbul'da yapıldı. Konular birbirinden farklı olmakla beraber, özellikle ürojinekoloji workshopunda ameliyatların kapalı devre uydu sistemiyle kongre salonuna veriliyor olması, izlemek isteyenleri ve bunun yanında, her iki kongrede de görevli olanları zor duruma soktu. Umarız bundan sonra böyle karışıklıklara isteyerek veya istenilmeyerek neden olunmaz. Ürojinekoloji workshopunda birinci gün temel bilgiler anlatıldı. İkinci gün Gazi Hastanesi'nde intraperitoneal sütürlü Burch, ekstraperitoneal mesh va tacker ile ekstraperitoneal balon diseksiyonlu Burch, anterior vaginal duvar sling, sentetik materyel ile sling ve iki adet TVT (tension free vaginal tape) operasyonu gerçekleştirilerek kongre salonunda direkt olarak gösterime sunuldu. Ameliyatlar sırasında katılımcıların, ekibe direkt soru sormaları ve cevap almaları sağlandı. İlk iki gününe katılamadığım Jinekolojik Onkoloji Kongresi'nde Morrow, Cohen ve Pecorelli'nin konuşmaları oldukça ilgi çekici idi. Endoskopik cerrahinin öncülerinden olan Denis Querleu'nun radikal laparoskopik cerrahi ve lenfadenektomi prezentasyonları ilgi ile izlendi. Yıllardır her yıl Ekim ayında yapılagelen ve artık geleneksel hale gelmiş olan Türkiye Infertilite Vakfının düzenlediği ''TIVAK 2000. 8. Infertilite ve Üreme Kongresi'' 4-7 Ekim 2000 tarihleri Antalya Belek'de yapıldı.

Kongreye IFFS Genel Sekreteri Salim Daya ve hepinizin gayet yakından tanıdığınız, büyük usta Victor Gomel Kanada'dan, Johns Hopkins üreme ve endokrinoloji bölüm başkanı Howard Zacur ve yıllardır kongrelerimize getirilmeye çalışılıp da getirilemeyen ve bu kongre nedeniyle ülkemize ilk defa gelen laparoskopik cerrahinin pirlerinden C Y Liu ve Kamran Nezhat ABD'den gelerek katıldılar.

Mikrocerrahinin öncülerinden TIVAK kongrelerinden tanıdığımız Michell Cognat Fransa'dan, M Aboulghar Mısır'dan katıldılar.

Kongrede özellikle Gomel'in mikrocerrahinin IVF mi, Daya'nın ve Feridun Aksu'nun kanıta dayalı tıp, Cognat'ın tubal reversal ve Aboulghar'ın açıklanamayan infertiliteye yaklaşım adlı konuşmaları ilgiyle izlendi. Nezhat ve Liu'nun laparoskopik cerrahi konuşmaları ve video prezentasyonları son derece ilgi çekti. Kronik pelvik ağrıda laparoskopik denervasyon, laparoskopik üreter cerrahisi ile ilgili video prezentasyonlarda salonda çıt çıkmıyordu. Aynı gün öğleden sonraki oturumda ülkemizde yapılan operasyonların sunulduğu video gösterilerinde, özellikle laparoskopik cerrahilerde gelişmiş ülkelerle boy ölçüşebilecek düzeylerde olduğumuz, Tıraş, Karaman ve Zorlu tarafından gösterildi. Değerli meslektaşlarım ülkemizde yapılan kongrelerin gerçek anlamda uluslararası düzeylerde olabilmesi için, özellikle, yaptıklarıyla ve yayınlarıyla dünya çapında ün yapmış otörlerin konuşmacı olarak kongrelerimize katılmalarının sağlanması gereklidir. Yapılan kongrelerin çoğunda bu hususa özellikle dikkat edildiğini görüyoruz. Son iki kongre olan, Ulusal Jinekolojik Onkoloji ve TIVAK, Infertilite ve Üreme Kongresi'ni düzenleyen Derin Kösebay ve Mülazım Yıldırım hocamız ve ekiplerine teşekkür ederiz. Gelecek yıl 20-23 Nisan 2001 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi'nde de, yine aynı şekilde davranarak, konularında dünyaca kabul edilmiş uluslararası konuşmacılara yer vereceğiz. 20-23 Nisan 2001'de 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi'nde buluşmak üzere hepinizi Talya oteli kongre merkezi, Antalya'ya bekliyoruz. Gelecek sayıda buluşmak üzere saygılarımla.

Prof.Dr.Haldun GÜNER

Editör