E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2281 Viewed1373 Downloaded

Screening Syphilis In Pregnant Women And Their Newborns
Gebe Kadın ve Yenidoğanlarda Sifiliz Taraması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):131-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan gebeler ve yenidoğanlarda sifiliz taraması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SB Ankara Devlet Hastanesi. Materyel ve Metod: Gebeler ve yenidoğanlardan periferik venöz kan alınarak, VDRL testi ile sifiliz araştırıldı. Pozitif sonuçlar FTA-ABS ile tekrar çalışıldı. Bulgular: Beşyüz gebe ve yenidoğan çalışmaya alındı. Hiçbir annede VDRL pozitif bulunmadı. İki bebekte VDRL testi reaktif saptandı. Reaktif bulunan VDRL sonuçları FTA-ABS testi ile kontrol edildiğinde, FTA-ABS testi negatif saptandı. VDRL sonuçları yanlış pozitiflik olarak değerlendirildi. Sonuç: Çalışmamızda sifiliz saptanmamış olmasına rağmen, çalışmaya alınan gebe ve yenidoğan sayısı, tarama programlarına gerek olmadığı sonucunu çıkarmak için yeterli değildir.
ABSTRACT
Objective: To find out the prevalence of syphilis in pregnant women and their newborns. Institution: Ankara State Hospital, Department of Pediatrics. Materials and Methods: This study was made on 500 pregnant women and their newborns. Two cc. peripheric venous blood was taken from each mother and newborn. The prevalence of syphilis was researched using VDRL test. Findings: None of the VDRL tests was reactive among pregnant women. Two of the VDRL tests were found positive among newborns. The positive results were checkced with FTA-ABS test and were found negative. The positive VDRL test results are concluded to be false positive. Results: We did not find any syphilitic case. But the number of cases in our study is not enough to say there is no need for control programs.