E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
7900 Viewed2147 Downloaded

Septik Abortus ve Septik Şok
Septik Abortus ve Septik Şok

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(6):410-24

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Septik Abortus Septik abortus olgularının büyük çoğunluğu enfekte inkomplet abortus hastalarıdır. Genelde enfeksiyon düşüğü takiben gelişmekte ise de, bazılarında düşüğün asıl sebebidir (1-4). Hastaların bir kısmı hastaneye henüz düşük gerçekleşmeden başvurduğundan, inkomplet abort olguları gibi abortus imminens tablosu da enfeksiyon olasılığını akla getirmelidir (5). İnkomplet abort, spontan, legal yada illegal olabilir. Enfeksiyon uterusa asendan yolla ulaşır ve gebelik kalıntıları enfeksiyon odağı haline gelir. Kriminal abortusları takiben ciddi kanamalar, sepsis ve şok olguları gibi komplikasyonlar legal abortuslara göre çok daha şiddetli ve sık görülmektedir. Erken spontan gebelik kayıplarında hayatı tehdit eden kanamalar genellikle indüklenmiş veya travmatik abortus olgularını takiben gelişir. Yumuşak, müsküler tabakası ödemli ve ince olan gebe uterusunun mekanik direnci az olduğundan müdahale esnasında kolayca perfore olabilir. Enfekte olgularda perforasyon riskinin daha yüksek olmasının yanında olayın sonuçları da daha ağırdır. Uterus laserasyonlarını, ihmal edilmemiş olgularda önemli miktarda internal kanama yoksa ve herhangi bir abdominal organ perforasyonu veya herniasyonu düşünülmüyorsa, antibiotik baskısı altında izlemek yeterli olur. Myometrial abseleşme, yaygın nekroz gibi durumlarda histerektomi gerekir (6).
ABSTRACT
Septik Abortus Septik abortus olgularının büyük çoğunluğu enfekte inkomplet abortus hastalarıdır. Genelde enfeksiyon düşüğü takiben gelişmekte ise de, bazılarında düşüğün asıl sebebidir (1-4). Hastaların bir kısmı hastaneye henüz düşük gerçekleşmeden başvurduğundan, inkomplet abort olguları gibi abortus imminens tablosu da enfeksiyon olasılığını akla getirmelidir (5). İnkomplet abort, spontan, legal yada illegal olabilir. Enfeksiyon uterusa asendan yolla ulaşır ve gebelik kalıntıları enfeksiyon odağı haline gelir. Kriminal abortusları takiben ciddi kanamalar, sepsis ve şok olguları gibi komplikasyonlar legal abortuslara göre çok daha şiddetli ve sık görülmektedir. Erken spontan gebelik kayıplarında hayatı tehdit eden kanamalar genellikle indüklenmiş veya travmatik abortus olgularını takiben gelişir. Yumuşak, müsküler tabakası ödemli ve ince olan gebe uterusunun mekanik direnci az olduğundan müdahale esnasında kolayca perfore olabilir. Enfekte olgularda perforasyon riskinin daha yüksek olmasının yanında olayın sonuçları da daha ağırdır. Uterus laserasyonlarını, ihmal edilmemiş olgularda önemli miktarda internal kanama yoksa ve herhangi bir abdominal organ perforasyonu veya herniasyonu düşünülmüyorsa, antibiotik baskısı altında izlemek yeterli olur. Myometrial abseleşme, yaygın nekroz gibi durumlarda histerektomi gerekir (6).