E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2488 Viewed860 Downloaded

Seroprevalence Of Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex, And Human Immunodeficiency Virus In Health Professionals Of Golbaşi Primary Health Care Units
Gölbaşı'nda Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe, Hemşire Ve Doktorlarda Toxoplazma, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes Simplex veHuman Immunodeficiency Virus Seroprevalansı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):258-61

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Gölbaşı birinci basamak sağlık birimlerinde çalışan sağlık personelinde Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes Simplex ve Human Immunodeficiency Virus (HIV) seroprevalansını saptamaktır.Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma 1996da Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Sağlık grup Başkanlığı Bölgesindeki 8 birinci basamak sağlık biriminde çalışan doktor, hemşire ve ebeleri içeren 60 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Yüzyüze görüşme metodunu kullanarak anket uygulanmıştır. Daha sonra venöz kan örneklerini alınmıştır. Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes Simplex ve HIVe karşı olan IgG antikorları ELISA yöntemi ile bakılmış ve antikor-pozitif veya antikor-negatif olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Anti-toksoplazma, anti-rubella, anti-sitomegalovirus, ve anti-herpes simplex antikorları sırasıyla çalışma gruplarının %31.7, 96.7, 80.0, ve 80.0inde pozitif idi. Hiçbirinde anti-HIV antikorları bulunamadı.Sonuç: Seroprevalans sonuçları normal populasyondakilerle benzerlik göstermektedir.
ABSTRACT
Objective: The objective of the research is to determine the seroprevalence of toxoplasma, rubella, citomegalovirus, Herpes Simplex, and HIV in health personnel who practise in Gölbaşı primary health care units.Methods: This cross-sectional study was carried out in 1996 on 60 health personnels including doctors, nurses, and mid-wives who were practising in 8 primary health units of Gölbaşı Health Region. Standardized questionnaires were applied to them using face-to-face interview technique, and their venous blood samples were taken. IgG antibodies against Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex, and HIV virus were analyzed by ELISA test and were assessed as antibody-positive or antibody-negative.Results: Anti-toxoplasma, anti-rubella, anti-cytomegalovirus, and anti-herpes simplex antibodies was positive in 31.7, 96.7, 80.0, and 80.0% of the study group, respectively. None of them have anti-HIV antibodies.Conclusion: The results found for seroprevalence in this study are similar to those found in other population.