E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1366 Viewed574 Downloaded

Endometriosis In Cesarean Scar: A Case Presentation And Literature Review
Sezaryen Skarında Endometriozis; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(1):44-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Sezaryen skarında endometriyozis tanısı konulan bir olgunun klinik prezentasyonu, muayene bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımı, ilgili literatür ışığında gözden geçirildi. Olgu sunumu: Dört yıl önce sezeryanla ilk doğumunu yapan, 22 yaşındaki olgu, 6 aydır sezaryen skarının sağ alt kenarında, zaman zaman beliren şişlik ve sızlama hissi ile başvurdu. Fizik muayenede bahsedilen bölgede 2 santim çaplı, hafif ağrılı, semimobil, subkutan nodüler kitle palpe edildi. Sezaryen skarında kitle tanısıyla cerrahi eksizyon uygulanan dokunun patolojik tanısı endometriozis le uyumlu geldi. Sonuçlar: Sezaryen ile doğum yapmış kadınlar, sezaryen kesisinde tekrarlıyan ağrı ve/veya kitle yakınmalarıyla başvurduklarında, ayırıcı tanıda sezaryen skar endometriozisi akla getirilmelidir.
ABSTRACT
Objective: A case diagnosed as having endometriosis in the cesarean scar is presented. The examination findings, di-agnosis and treatment approaches are reviewed accord-ing to the literature. Case presentation: A 22-year old case who gave birth to her first child by cesarean four years ago applied with the com-plaints of occasional swelling and feeling of pain at the right lower end of the cesarean scar for six months. In the physical examination a semi-mobile, subcutaneous nodular mass with 2cm. diameter and causing slight pain was pal-pated at the site mentioned. Surgical excision was applied to the tissue diagnosed as mass in the cesarean scar and the histopathological diagnosis revealed endometriosis. Conclusions: When women who give birth by cesarean applying with the complaints of recurrent pain and/or mass in cesarean scar, cesarean scar endometriosis should be taken into consideration in the diagnosis.