E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
1393 Viewed508 Downloaded

Should Vacuum and Forceps Be Used Today?: Review
Günümüzde Vakum, Forseps Uygulanmalı mı?

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(2):104-10

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Son yıllarda sezaryen oranındaki artışa karşın, forseps veya vakum kullanılan operatif vajinal doğumların oranında azalma görülmektedir. Bu uygulamaların insidansı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Operatif doğumlarda endikasyonun doğru belirlenmemesi, baş-pelvis uygunsuzluğu açısından değerlendirme yapılmaması, aletlerin doğru kullanılmaması veya aşırı traksiyona bağlı anne veya bebekte yaralanma meydana gelmesi, aydınlatılmış rıza formu olmaması, uygulama sırasında gözetimin gerektiği gibi yapılmaması yasal sorunlara neden olabilir. Günümüzde, operatif doğumda mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olması nedeniyle vakum ve forseps sadece aşağı pelviste veya pelvik çıkımda uygulanmaktadır. Operatif doğum doğru endikasyonlarda, deneyimli uzman hekimler tarafından yapılmalı ve mutlaka yeterli eğitim verilmelidir.
ABSTRACT
Recently, vajinal delivery rate with forceps or vacuum decreases despite the increasing rate of cesarean section. The incidence of using instrumental techinques differs in various countries. Inaccurate indications of operative delivery, skipping the evaluation of cephalopelvic disproportion, injury to the mother or baby due to improper use of instruments and over-traction, failure to achieve informed consent, failure of supervision during intervention as necessary may cause legal problems. Today, due to high rates of mortality and morbidity in operative deliveries, vacuum and forceps are only used in low pelvis or in pelvic outlet. Operative delivery must be done by experienced consultants in accurate indications and adequate training is obligatory.