E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2725 Viewed1359 Downloaded

The Association of Triple-Marker Test Results with Adverse Pregnancy Outcomes
Üçlü Tarama Testi Sonuçlarıyla Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişkiler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(6):342-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Çalışmadaki amacımız, gebelikte karşılaşılabilecek komplikasyonlar ile ikinci trimester tarama testi belirteçleri arasındaki ilişkiyi belirleyip bir kesim noktası değeri tayin etmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, olgu-kontrol tipindedir. Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde 1 Ocak 2008 ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasındaki bir yıl boyunca polikliniğimize başvurup üçlü tarama testi yaptırmış ve hastanemizde doğum yapmış 279 gebeyi kapsamaktadır. Üçlü tarama testi, gebeliğin 14.-18. haftalarında maternal serumda human karyonik gonasotropin (hCG), alfa fetoprotein (AFP) ve estriol (E3) seviyelerinin ölçümüyle yapılmaktadır. Araştırılan her komplikasyon için optimal kesim noktası değerini tespit etmek amaçlı öncelikle karakteristik ROC eğrileri kullanılmıştır. AFP, hCG ve E3 değerlerinin her birine gebelik komplikasyonlarının öngörüsü için anlamlı olabilecek ayrı kesim noktası değerleri tayin edilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda, AFP>0.865 MoM, hCG> 0.765 MoM, E3< 1.285 MoM değerleriyle preeklampsinin öngörülebileceği sonucu çıkmıştır. hCG> 1.035 MoM, E3< 1.305 MoM olan gebelerde polihidramniyos görülme sıklığı daha fazladır. Preterm doğum adına hesaplanan kesim noktası hCG için 0.755 MoM, E3 için 1.135 MoM değeridir. E3 MoM değerlerinden 1.165 oligohidramniyos için, 0.885 IUGG için kesim noktası kabul edilmiştir. GDM için hCG MoM değerinin 0.815 üstünde olması anlamlıdır. GH, HELLP ve makrozomi; AFP, hCG ve E3 MoM değerlerinin hesaplanan kesim noktalarıyla öngörülememiştir. Sonuç: Üçlü tarama testinde bakılan serum E3, AFP ve hCG MoM değerleriyle bazı gebelik komplikasyonlarının, sağlıklı ve kromozomal olarak normal görünen fetuslarda öngörülebileceği dolayısıyla bu gebelere yakın takip uygulanması gerektiği savunulmaktadır.
ABSTRACT
Objective: Our aim is the investigation of the association of triple test results with adverse pregnancy outcomes and the definition of cut-off values for these adverse pregnancy outcomes. Material and Methods: This is a case-control study. 279 pregnant women were investigated who did triple test between January 2008 and January 2009 during one year and then gave birth in Dokuz Eylul University Hospitals of Faculty of Medicine. Triple test is the measurement of the second-trimester maternal serum levels of alpha-fetoprotein (AFP), human chorionic gonadotropin (HCG) and unconjugated estriol (uE3). Thresholds for the association of abnormal maternal serum triple analytes with adverse outcomes for this study were determined by initially using receiver operating characteristic (ROC) curves to ascertain the optimal cut-off for each analyte. Results: In our study, preeclampsia is determined with cut-off values for AFP>0.865 MoM, hCG> 0.765 MoM, E3< 1.285 MoM. Polihidramnios is more frequent in the pregnant women with hCG> 1.035 MoM and E3< 1.305 MoM. The cut-off value of preterm birth is 0.755 MoM for hCG, 1.135 MoM for E3. The cut-off value of E3 is 1.165 for oligohidramnios, 0.885 for intrauterin growth retardation. GDM is determined with the values of 0.815 MoM of hCG. GH, HELLP and macrosomia can not be determined with cut-off values of AFP, hCG and E3. Conclusion: Pregnancy complications may be associated with triple test results in low-risk pregnancies and close follow-up is recommended to these pregnant women.