E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2516 Viewed1210 Downloaded

The Conservative Treatment of Cervical Ectopic Pregnancy with Methotrexate: Presentation of the Two Cases
Servikal Ektopik Gebeliğin Metotreksat ile Konservatif Tedavisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):202-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Servikal ektopik gebelik, yüksek maternal mortalite ile seyreden nadir bir durumdur. Bu tip ektopik gebeliğin standart bir tedavisi henüz yoktur. Son zamanlarda genç kadınlarda fertiliteyi korumak amacı ile bir çok konservatif tedavi seçeneği sunulmuş olup metotreksat bu konuda en sık kullanılan ajandır. Burada lokal ve sistemik metotreksat tedavisi ile 2 servikal ektopik gebelik olgusunun başarılı tedavisi sunulmaktadır. Yirmibir ve 32 yaşında, ilk trimestırda 2 olgu kliniğimize servikal ektopik gebeliğinin doğrulanması ve tedavisi için sevkedildi. Tanıların doğrulanmasından sonra her iki olguya, önce 50 mg/ m2/ hafta intramusküler olarak metotreksat uygulandı. Sekizinci günde tekrarlanan, ?-human koryonik gonadotropin seviyelerinin, her 2 olguda da yükselmesi ve fetal kardiak aktivitelerinin devam etmesi üzerine, intraamniyotik metotreksat verildi. Takipler sırasında, olgulardan birinde şiddetli vajinal kanama oluşması üzerine intraservikal Foley kateter ve servikal serklaj uygulandı. Metotreksat tedavisi servikal ektopik gebeliğin konservatif tedavisinde güvenli bir tedavi şeklidir ve fertilitenin korunması istenen tüm olgularda göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak olguların takiplerinde ?-human koryonik gonadotropin seviyesi düşüş trendinde olsa bile, şiddetli kanamaların olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Cervical pregnancy is a rare condition associated with a high maternal mortality rate. Standard recommendations for the management of this ectopic pregnancy are not available. Recently, various conservative regimens for the treatment of cervical pregnancy have been introduced to preserve fertility in young women, with methotrexate being one of the most widely used drugs. We report 2 cases of first trimester cervical pregnancy successfully treated by systemic and local methotrexate treatment. Twenty one and 32-year-old 2 women were referred to our department for confirmation and treatment of a cervical pregnancy. After the diagnosis of cervical pregnancy, methotrexate was given 50 mg/m2/weekly by intramuscular to both of them. In evaluation of 8th day, because of increase level of ?-human chorionic gonadotrophin and determination of fetal cardiac activity was given same doses of methotrexate by intra-amniotic route. In one cases occurred severe vaginal bleeding during the follow up and her vaginal bleeding was stopped with application of intracervical Foley balloon catheter and cerclage. Treatment of methotrexate is reliable and it should be offered in all of cases. But, it should be considered probability of severe vaginal bleeding even during decrease levels of ?-human chorionic gonadotrophin every time.