E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1430 Viewed845 Downloaded

The Effects Of Epidural Analgesia On Labor And Comparison Of Two Different Combination Used For Epidural Analgesia
Epidural Analjezinin Doğum Eylemi Üzerine Etkilerive Epidural Analjezi İçin Kullanılanİki Farklı Kombinasyonun Karşılaştırılması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(2):79-85

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmamızda, epidural analjezinin doğum eylemi üzerine etkilerini ve analjezi için kullanılan iki farklı dilüsyondaki bupivakainin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Metod: Hastanemize doğum için başvuran 91 nullipar kadın materyalimizi oluşturdu. Bu hastalar iki gruba ayrıldı. 46sına epidural analjezi uygulanırken, 45i kontrol grubu olarak değerlendirildi. Epidural analjezi uygulanan grup iki alt gruba ayrıldı. 1. alt gruba 10-12 ml. %0.125 bupivakain +50 mgr. fentanyl (n=21), ikinci alt gruba 10-12 ml. %0.25 bupivakain+50 mgr. fentanyl (n=25) verildi. Tekrarlama dozları olarak 1.alt gruba 5-7 mlt. %0.125 bupivakain 2. alt gruba 5-7 mlt. %0.25 bupivakain verildi. Doğumun evreleri, zamanları, hastaların uygulanan anestezik dozlarına verdikleri cevaplar, sezaryen oranları, müdahaleli doğum oranları ve yenidoğanın apgar skorlarıyla umblikal kordon kan gazları kaydedildi. Bulgular: Hastalarda sağlanan analjezik etkinlik açısından bir fark saptanmadı. Ancak 1. altgrupta tekrarlama dozlarının aralıkları diğer altgruba göre belirgin biçimde kısaydı. Epidural analjezi uygulanan grupta doğumun ikinci evresi ve müdahaleli doğum oranı belirgin biçimde yüksekti. Ama sezaryen oranı kontrol grubundan farklı değildi.Herhangi bir fetal yan etki görülmedi.Sonuç: Epidural analjezi "Ağrısız Doğum" amacıyla güvenle kullanılabilecek bir doğum analjezisi yöntemidir. Ancak doğum uzmanı epidural analjezinin doğumun ikinci evresini ve müdahaleli doğum oranını belirgin biçimde arttırdığını bilmelidir.
ABSTRACT
Objectives: Our purpose was to evaluate the effect of epidural analgesia on the duration of labor, especially on the second stage of labor and to compare two different dilution of bupivacain that we used for the epidural analgesia. Method: 91 nulliparous admitted for labor at a level III university hospital were studied. Of these, forty-six were given epidural analgesia and 45 served as a controls. Epidural analgesia group divided two subgroups. 46 nulliparous women were assigned to receive first top-up dose: 10-12 ml. 0.125% bupivacain +50 mgr. fentanyl for the first subgroup (n=21) and 10-12 ml. 0.25% bupivacain+50 mgr. fentanyl for the second subgroup (n=25). Following pain relief, the first subgroup received 5-7 mlt. 0.125% bupivacain and second received 5-7 mlt. 0.25% bupivacain for the repeated doses. We used oxytocin for all patients in the epidural analgesia group. Outcome measures studies were: time in labor (first stage and second stage), time between the initial dose and the labor, time between the repeated doses in both group, cesarean section and instrumental delivery rates, intra and post partum complication and fetal outcome. Results: Both groups were comparable for age and gestational age. Between two subgroups, no statistically difference was found for the patient satisfaction. But the repeated doses intervals in the first subgroup were significantly shorter than the second subgroup (p<0.001). Our results showed; epidural analgesia significantly prolonged second stage duration (p<0.001) and instrumental delivery was more prevalent in the epidural analgesia group but cesarean section rate wasnt different in both group (p>0.05). No significant group differences were found regarding Apgar scores or umbilical blood gas analyses.Conclusion: During labor, epidural analgesia can be used safely but obstetricians must bear in mind that it significantly prolongs the second stage and increase the use of instrumentation during delivery.