E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2437 Viewed2632 Downloaded

The Efficacy Of Oral Misoprostol For Cervical Dilatation Inabortus/labor Induction Over 7 Weeks
7 Hafta ve Üzerindeki Gebelik Sonlandırılmasında Servikal Dilatasyon İçin Oral Misoprostol Kullanımının Etkinliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):181-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: 7 hafta ve üstü gebelik terminasyonunda oral misoprostol ?ün, servikal Dilatasyon için etkinliğini, güvenilirliğini ve yan etkisinin gösterilmesi amaçlandı. Çalışmanın yapıldığı yer: Sağlık Bakanlığı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Materyal ve Metod: Bu prospektif çalışmada missed abortus, fetal ölüm veya medikal nedenli gebelik terminasyonu yapılacak 33 hastaya peroral, misoprostol, 3 saat arayla 400 µg dozda, verildi.48 saat içinde abortus veya doğum gerçekleşen ve bishop skorunun 6 ve üstünde olan vakalarda uygulamayı başarılı kabul ettik. Bulgular: Hastaların % 96.7sinde 48 saat içinde abortus veya doğum gerçekleşti. Yan etki olarak en sık görülen ateş hastaların %9.67sinde görüldü. Sonuç: 7 haftanın üstündeki gebelik terminasyonu için, misoprostol güvenli ve etkin bir ajandır.
ABSTRACT
Objective: Our purpose was to determine the safety, the effectivity and the complications of peroral prostaglandin E1, misoprostol, for abortus/labor induction over 7 weeks . Institution: Ministry Of Health; Kartal Education and Research Hospital; Depatment of Obstetrics and Gynecology, İstanbul Material and Method: Thirty three patients who requesting the termination of pregnancy with an indication such as (fetal demise, medical termination) were assigned to induction with prostaglandin E1, 400 µg peroral every 3 hours until active labor or bishop score was 6 in 48 hours. Findings: The interval from the beginning to vaginal delivery was between 2 and 42 hours. İn 96.7 % of patients the labor was seen in 48 hours. Fever which is the most usual complication, was seen 9.67 of patients. Results: No significant complications were noted in mode of delivery or in adverse maternal effects. Conclusion: Peroral prostaglandin E1, misoprostol, is effective, safe agent for induction of labor.