E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
1206 Viewed526 Downloaded

The Role Of Luteinizing Hormone In Ovulation Induction
Ovulasyon İndüksiyonunda Luteinizan Hormonun Önemi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(2):120-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Folikül gelişimi ve oosit matürasyonu selüler ve endokrin mekanizmalara bağlı oldukça karmaşık bir olaydır. Gonadotropik hormonların - folikül stimulan hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH)- folikül gelişiminde önemli rolleri vardır. LHun ovaryan steroid sentezinde ve ovulasyondaki rolleri oldukça iyi tanımlanmıştır. Ancak follikülogenez ve oosit maturasyonu üzerinde ne tür etkileri olduğu konusu ise henüz çok açık değildir.
ABSTRACT
Follicular development and oocyte maturation which depends on cellular and endocrine factors, have a grift mechanism. LH and FSH have important roles in follicular development and these are well defined, but it is not clear what kind of roles they have in follicologenesis and oocyte maturation.