E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3135 Viewed1500 Downloaded

The Safety Of Vaginal Birth After Cesarean
Sezaryen Sonrası Vajinal Doğumun Güvenilirliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):224-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Türkiyenin bir kırsal kesim hastanesinde, sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri daha düşük olan bir populasyonda sezaryen sonrası vajinal doğumların (SSVD) güvenilirliğini prospektif olarak araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: T.C. Sağlık Bakanlığı Van Doğumevi Materyal ve Metod: Önceki gebeliklerinde en az 1 sezaryen olan 102 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 56sında SSVD için kontrendikasyon bulunmamıştır. Bu hastaların 38 i vajinal doğum denemesini kabul etmiş ve SSVD grubuna dahil edilmiştir. Hastanın vajinal doğumu kabul etmediği 18 olgu ve kontrendikasyon bulunan 46 hasta ise mükerrer sezaryen (MS) grubuna dahil edilmiştir (n= 64). Bulgular: Vajinal doğum için kontrendikasyon bulunmayan 56 olguda SSVDu kabullenme oranı %67,27 olmuştur. Olgularımızda sezaryen sonrası vajinal doğum denemesinde başarı oranı %84,21 bulunmuştur. Her iki grup arasında maternal komplikasyon, fetal morbidite / mortalite oranları açısından istatistiksel fark bulunmamıştır. Sonuç: Sosyoekonomik koşulları ve antenatal takip oranı nispeten düşük, çoğu kırsal bölge kökenli bir hasta populasyonunda bile olgular dikkatle seçildiğinde ve uygun koşullarda travay takibi sağlandığında sezaryen sonrası vajinal doğum güvenilir bir yaklaşımdır.
ABSTRACT
Objective: To investigate the safety of vaginal birth after cesarean (VBAC) in a population of low socioeconomic and education status in a rural area of Turkey. Institute: Turkish Republic, Ministry of Health Van Maternity Hospital Material and Methods: A total of 102 pregnant women, who had cesarean section in at least one of their previous pregnancies, were included in the study. Of the 102 patients, 56 didnt have any contraindications for VBAC. Thirty eight of them accepted trial of labor (TOL). These 38 patients were included in the VBAC group. The remaining 64 patients who did not accept and who had contraindications for TOL, consisted the repeated cesarean (RC) group (n=64). Results: The approval rate of TOL was 67.85% in 56 patients who didnt have any contraindications for VBAC. Success rate for TOL was found to be 84.21% in 38 patients. We couldnt find a significant difference between the VBAC and RC groups in respect to maternal complications, fetal morbidity or mortality. Conclusion: VBAC is a safe method even in a rural area with a low socioeconomic status and poor antenatal follow-up provided that the cases are chosen strictly according to the selection criteria and a proper follow-up of labor is performed.