E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2227 Viewed950 Downloaded

Torsion of Mesenteric Cavernous Hemangioma that Mimiced Torsioned Ovarian Cyst:Case Report
Torsiyone Ovaryen Kisti Taklit Eden Mezenterik Kavernöz Hemanjiom Torsiyonu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):226-30

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Mezenter tümörleri çok nadir olup, kistik mezenter hemanjiom şeklinde de görülebilir. Mezenter tümörleri sıklıkla ince barsak mezokolonuna yerleşirken bazen de tranvers ve sigmoid mezokolonuna yerleşmektedir. Hemanjiomlar konjenital lezyonlar olup sıklıkla çocukluk çağlarında görülmektedir. Mezenter hemanjiomalar genelde belirti vermezler ve tümörleri sıklıkla rutin muayeneler esnasında saptanır. Belirti veren mezenter tümörlerde barsaklarda obstrüksiyon, torsiyon, hemoraji veya infarkt izlenir. Semptomatik hastalar genelde abdominal distansiyon, orta derecede ağrı ve kusma şikayeti ile müracaat ederler. Olgu sunumumuzda sınırlı sayıdaki literatürlerin ışığında, postmenopozal bir hastada hemanjiom torsiyonuna bağlı akut batın belirtileri gösteren nadir bir kavernöz mezenter hemanjiomunun ayırıcı tanı ve tanısal metodlarını tartıştık.
ABSTRACT
Tumors of mesentery are very rare and may be cystic ones including hemangioma. Frequently, most of the mesenteric tumors are located in the mesentery of the small intestine and sometimes, they arise in the transverse or sigmoid mesocolon. Hemangiomas are congenital lesions and appear soon after birth and, because of that reason they are frequently seen in the childhood years. The manifestations of mesenteric hemangiomas are few or nonexistent and the tumors are mostly detected during a routine examination. Among the symptomatic patients, rarely some of those present themselves with intestinal obstruction, torsion, hemorrhage or infarction. The symptomatic patients generally are with abdominal distention, moderate pain or vomiting. We describe an unusual case of cavernous mesenteric hemangioma with acute abdomen symptoms and signs due to torsion of the hemangioma in a postmenopausal woman. The differential diagnosis and the diagnostic methods of mesenteric hemangiomas were discussed under the limited literature data.