E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2958 Viewed1489 Downloaded

Transabdominal Cervicoistmic Cerclage: Surgical Technique And Clinical Review Which Related To A Case
Transabdominal Servikoistmik Serklaj:Cerrahi Teknik ve Bir Olgu Nedeniyle Klinik Derleme

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(2):83-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Transvajinal serklaj uygulanamayacak olan bir olguya uyguladığımız transabdominal sevikoistmik serklajı sunmak, cerrahi tekniği ve literatürü gözden geçirmek. Çalışmanın yapıldığı yer: İstanbul özel Selimiye hastanesi. Materyal ve Metod: Otuziki yaşında 1 normaldoğumu takiben 3 kez abortus yapmış bir olgu ve bu olguya uygulanan transabdominal servikoistmik serklaj. Bulgular: Serviksi ortadan kaldıran derin konizasyona bağlı olarak oluşan servikal yetmezlik. Sonuç: Transabdominal servikoistmik serklaj uygulanması zor ve komplikasyonları yüksek, yerine uygulanabilecek başka yöntem olmayan bir tekniktir. Başarı oranı % 70-100 arasında değişmektedir. Operasyon iki kez batının açılmasına neden olduğu ve komplikasyon oranı yüksek olduğu için yalnızca seçilmiş olgularda uygulanmalıdır.
ABSTRACT
Objectives: We present a case who had cervical incompetence due to deep conisation, on whom we performed transabdominal cervicoisthmic cerclage. We reviewed the literature and surgical techniques. Institution: İstanbul Selimiye Hospital Materials and methods: A-thirty two year old women who had a vaginal delivery and three recurrent abortus and transabdominal cervicoisthmic cerclage that we performed. Results: Cervical incompetence due to deep conisation which damaged the cervix up to the internal os. Conclusion: Transabdominal cervicoisthmic cerclage is a difficult surgical technique which results in a high complication rate. Success rate is 70 to 100 %. This operation must be performed only on selected cases who could not be treated with the transvaginal techniques.