E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2675 Viewed4802 Downloaded

Vaginal Carcinomas
Vajinal Kanserler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(1):1-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Vajinal kanserler çok nadir olarak görülmektedirier. Primer veya sekonder olarak görülebilirler. Vajen kanserlerinin çoğu sekonder olarak diğer organlardan metastaz sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ortalama görülme yaşı 60 ve daha ileri yaşlardır. Etyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Vajende yassı hücreli ve küçük hücreli kanserler, sarkomlar ve melanomalar ve clear hücreli kanserler görülebilir. Tedavide; tümör stage, büyüklüğü ve lokalizasyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Radyoterapi en sık kullanılan tedavi biçimi olmakla birlikte, cerrahi tedavi veya her iki yöntem birlikte kullanılabilmektedir. Kemoterapi için veriler henüz umut verici değildir.
ABSTRACT
Vaginal carcinomas are very rarely seen. They can be primary or secondary. Most of the vaginal carcinomas are seconder to the metastases from other organs. Mean age for vaginal carcinoma is 60 or over. Etiology is still obscure. Squamous cell carcinomas, small cell carcinomas, sarcomas, melanomas and clear cell carcinomas can be seen.Treatment must be planned according to tumor stage, localization and tumor volume. Radiotherapy is the most commonly used at treatment, but surgery or both methods can be used together. The knowledge about chemotherapy at the present time is not hopefully.