E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1864 Viewed840 Downloaded

Vulvar and Periclitoral Endometrioma:Case Report
Vulvar ve Periklitoral Endometrioma Olgusu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):222-5

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Endometriosis is a common benign gynecologic disease characterized by the presence of ectopic endometrial tissue, outside of the uterus. Vulvar endometriosis is a very uncommon disorder. When endometriosis develops as a distinct mass, the condition is classified as an endometrioma. In this article we report a dramatic case of vulvar and periclitoral endometrioma. A 24 years old woman had approximately 3-4 cm size palpable mass and pain in the periclitorial region. The mass was excised surgically under general anesthesia and pathology reveals that it was endometrioma. With this case, we emphasized endometrioma in the differential diagnosis of vulvar tumors and tried to summarize the literature about etiopathogenesis and diagnostic/therapeutic approach of vulvar endometrioma.
ÖZET
Endometriozis sık görülen benign bir jinekolojik hastalıktır. Endometrial dokunun uterus dışında bir yerde lokalize olması ile karakterizedir. Vulvar endometriozis ise nadir görülen bir tipidir. Endometriozis sınırlı kitle şeklinde karakterize olduğu zaman endometrioma olarak sınıflandırılır. Bu makalede tipik bir vulvar, periklitoral endometrioma olgusu rapor ettik. Yirmi dört yaşındaki hastanın periklitoral bölgesinde yaklaşık 3-4 cm boyutlarında palpabl ve ağrılı kitlesi mevcuttu. Kitle genel anestezi altında cerrahi eksizyonla çıkarıldı ve patoloji sonucu endometrioma olarak rapor edildi. Bu olgu vesilesi ile vulvar endometriomanın diğer vulvar tümörlerden farkını, etiyopatogenezini, tanısal ve terapötik yaklaşımını vurguladık.