E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1641 Viewed383 Downloaded

Intrafetal Alcohol Injection In Twin Pregnancy Complicated With Acardius Acephalus: A Case Report
Akardiak İkiz Gebelik Olgusunda İntrafetal Alkol Enjeksiyonu Uygulaması: Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(3):167-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Çoğul gebeliğin 1/35000 oranında görülen nadir bir komplikasyonu olan akardiak ikiz gebeliğin klinik prezentasyonunu tartışmak ve alternatif tedavi yöntemlerini tekrar gözden geçirmekOn ikinci gebelik haftasında akardius asefalus tanısı koyulmuş bir olguda invazif alternatif bir tedavi yaklaşımı olan "Akardiak fetusa alkol enjeksiyonu yöntemi" uygulanmıştır. Olgumuz literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.Ultrasonografi (USG) incelemesinde fetal kardiak aktivite tespit edilemeyen tüm çoğul gebelik olgularında uygun danışmanlık ve tedavinin önerilebilmesi ve komplikasyonlardan kaçınılabilmesi için akardius asefalus tanısı ekarte edilmelidir. Bu olguda olumsuz klinik sonuçlar almamıza rağmen akardiak fetusa alkol enjeksiyonu, ümit vadeden yeni bir tedavi yaklaşımı olarak göze çarpmaktadır.
ABSTRACT
To discuss the clinical presentation and review alternative therapeutic approaches in acardiac twinning which is a rare complication of multifetal gestation occuring in 1/35000 births.A case of an acardiac acephalic twin pregnancy of 12 weeks and an invasive alternative treatment modality involving alcohol injection of the malformed fetus are presented with a review of literature and discussion of its origin.The diagnosis of acardius acephalus in multiple pregnancy with no documented fetal cardiac activity on ultrasonography (USG) must be ruled out in every case to achieve proper counselling, management and avoidance of complications. Alcohol injection of the acardiac fetus appears to be a new, promising therapeutic method despite the poor fetal outcome in this case.