E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
843 Viewed331 Downloaded

Incidental Diagnosed Primary Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report
Bir Olguda Tesadüfen Teşhis Edilen Primer Fallop Tüpü Kanseri

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(3):217-20

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Primary fallopian tube carcinoma is a rare gynecologic malignancy which is seen generally women in the fifth and sixth decades. In histologic features and behavior, it is similar to the ovarian cancer. Primary fallopian tube carcinoma was a surprise diagnosis in our patient who presented with lower abdominal pain for two months and underwent an exploratory laparotomy with a diagnosis of leiomyoma uteri. Histopathological examination revealed a papillary serous adenocarcinoma of the right fallopian tube. After surgery, an adjuvant chemotherapy was performed. The patient is alive without evidence of the disease 3 years after total abdominal hysterectomy+bilateral salpingo-oophorectomy and adjuvant chemotherapy treatment.
ÖZET
Primer fallop tüpü kanseri genellikle kadın hayatının 5-6. dekadında görülen nadir bir jinekolojik malignitedir. Histolojik yapı ve özellikleri over kanserine benzemektedir. Primer fallop tüpü kanseri tanısı; 2 aydır devam eden alt abdominal ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurup myoma uteri tanısıyla eksploratif laparotomi yapılan olguda önceden beklemediğimiz bir tanı olarak karşımıza çıkmıştır. Histopatolojik inceleme sonucunda, sağ tubal papiller seröz adenokarsinom tanısı konulmuştur. Olguya, cerrahi tedavi sonrası adjuvan kemoterapi uygulanmıştır. Olgumuz, total abdominal histerektomi- bilateral salpingooferektomi ve adjuvan kemoterapi tedavileri sonrası kontrollerinin 3. yılında herhangi bir hastalık bulgusu olmaksızın sağlıklıdır.