E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2531 Viewed1159 Downloaded

Menarche Age In Elaziğ Region
Elazığ Bölgesinde Menarş Yaşı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):68-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Elazığ bölgesinde yerleşik olan ve adet gören kadınların menarş yaşlarını tespit etmek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyel ve Metod: Elazığ bölgesinde il merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde yerleşik olarak yaşayan ve menarş olmuş 3046 kadın ile yüz yüze görüşerek anket uygulandı. Bulgular: Çalışma yaptığımız kadınlarda menarş yaşı dağılımını 10-17, ortalama menarş yaşını 13.5 olarak tespit ettik. 15-24 ile 35-44 yaş grupları hariç, diğer gruplar arasında ortalama menarş yaşı açısından önemli bir farklılık tespit edilmedi. Ayrıca ortalama menarş yaşına göre farklı yerleşim yerleri arasında önemli farklılık bulunmadı. Sonuç: Bölgemizde yerleşik olan kadınlarda tespit ettiğimiz ortalama menarş yaşı Batı Anadolu'da yapılan çalışmalarda bulunan sonuçlara göre yüksektir. Bu durumun, Batı Anadolu ile kıyaslandığında bölgemizde beslenme koşullarının yetersiz oluşu ile açıklanabileceği düşüncesindeyiz.
ABSTRACT
Objective: To determine the menarche age of the settled women in Elazığ region. Institution: Fırat University, Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: A questionnaire was performed by face to face meetings to 3046 women who were settled in city center, town centers and villages in Elazığ region. Results: The menarche age range 10-17, the mean menarche age was 13.5 in women participated in the study. There wasn't a significant difference of menarche age between different settlements in the region. Conclusion: The mean menarche age that we determined in settled women in our region was higher than the results which were determined in West Anatolia. When compared with West Anatolia, we think that this situation may be explained by insufficient nutrition conditions in our region.