E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1115 Viewed369 Downloaded

Superficial Genital Leiomyoma: A Case Report
Süperfisiyel Genital Leiomyom: Bir Olgu Sunumu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(1):104-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu olgu sunumunda, 70 yaşında postmenopozal bir hastada saptanan süperfisiyel genital leiomyom ele alındı.Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.Bulgular: Hastanın vulvoskopik incelemesinde sağ labium majus dış yüzünde polipoid gelişim gösteren yaklaşık 3 mm boyutunda ince bir deri tabakasıyla örtülü lezyon gözlendi ve buradan alınan biyopsi "Genital leiomyom" olarak rapor edildi. Sonuç: Süperfisiyel genital leiomyomlar dartos, vulvar veya mamiller düz kaslardan köken alan ve çok seyrek görülen tümörlerdir. Genital leiomyomlar, vulva lezyonları arasında çok nadir yer almalarına karşın, ayırıcı tanıda düşünülebilecek oluşumlardır.
ABSTRACT
Objective: In this case report, we presented a 70 years old postmenopausal patient with superficial genital leiomyoma.Institution: Kırıkkale University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.Results: In the vulvoscopic examination of the patient, we observed a polipoid lesion on the external side of the right labia majora with a mean diameter of 3 milimeters and the biopsy performed from the lesion revealed the diagnosis of "genital leiomyoma".Conclusion: Superficial genital leiomyoma is a rare soft tissue tumor that may originate from dartos, vulva and mamillary smooth muscles. Genital leiomyomas, though rarely seen among vulvar lesions, might be considered in the differential diagnosis.