E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 12 Oct 2012
Year 2012 - Volume 22 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1094 Viewed499 Downloaded

Vesicovaginal Fistula Resulting From a Foreign Body in a Postmenopausal Woman: Case Report
Postmenopozal Bir Kadında Vajinal Yabancı Cisim Kaynaklı Vezikovajinal Fistül

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2012;22(4):250-3

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Vaginal foreign bodies are an extremely rare cause in vesicovaginal fistula etiology. A 56 years-old woman was admitted to our clinic complaining of chronic pelvic pain and continuous urinary leaking. Examination under anesthesia revealed a hard mass inside of the vagina. It was removed abdominally, leaving a large vesicovaginal fistula. Separate closure of the bladder and the vagina was achieved. The repair was reinforced with free omental flap between the bladder and the vagina. Vesicovaginal fistula should be considered in the evaluation of patients who experience continuous urinary leaking and/or patients who have chronic pelvic pain.
ÖZET
Vezikovajinal fistül etiyolojisinde vajinal yabancı cisimler nadir de olsa yer almaktadırlar. Kliniğimize 56 yaşındaki hasta, kronik pelvik ağrı ve sürekli idrar sızıntısı şikayeti ile başvurdu. Anestezi altında yapılan muayenede vajina içerisinde sert bir kitle görüldü. Açık ameliyatla kitle çıkarılırken geniş bir vezikovajinal fistül kaldı. Mesane ve vajina sepere sütürlerle kapatıldıktan sonra iki organın arasına serbest omental flep yerleştirildi. Vezikovajinal fistülün idrar sızıntısının yanı sıra kronik pelvik ağrı semptomlarına yol açabileceği dikkate alınmalı, bu tip şikayeti olan hastalarda ayırıcı tanıda vezikovajinal fistül göz önünde bulundurulmalıdır.