E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
844 Viewed385 Downloaded

A New Hysterosalphyngography Technique Digital Substract Hysterosalphyngography
Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substract Tekniği ile Histerosalpingografi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(2):143-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu çalışmada klasik histerosalpingografi (HSG) çekimini hem teknik hem de elde edilen sonuç açısından bir alternatif oluşturabilecek başka bir yöntemin uygulanışı ve sorunları araştırılıp tartışıldı. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 17 infertilite olgusunda digital substract tekniği ile HSG çekildi. İnfertilite araştırmaların sonucunda saptanan patolojilerin giderilmesi amacıyla uyguladığımız operatif laparoskopi, operatif histeroskopi ve laparotomide yapılan mikroşirurji işlemleri esnasında saptanan bulgularla, digital substract tekniği ile yapılan HSG sonuçlarının konvansiyonel HSG'ye oranla daha iyi bir korelasyon gösterdiği izlendi. Hasta açısından daha kolay tolere edebilen, uzun vadede daha ucuz, daha sağlıklı sonuçlar veren ve skopi ile yapılan çekimleri, hatta konvansiyonel HSG'ye göre bile hastanın daha az radyasyon aldığı bir yöntem olan digital sbstraction tekniği ile HSG, digital substract anjiografi cihazı bulunan merkezlerde yaygın olarak uygulanabilir.
ABSTRACT
In this article another procedure that can be an alternative to classic hysterosalphyngography usage either technically or as a point of obtained results, have been investigated and discussed. In 17 infertile patients, HSG was performed with digital substraction technique at GATA Gynecology and Obstetrics Department. Findings obtained by operative laparoscopy, operative hysteroscopy and microsurgical operation to restore pathologies obtained after infertility researches and HSG findings with digital substraction technique have been correlated beter than the results of conventional HSG, HSG with digital substraction technique is more tolerable for patients and cheaper, giving beter results and less radiation compared to classic HSG. This technique can be easily used at ail centers having digital substraction angiography equipments.